Healthy Urban Living & Working bij SHARE Meets

Featured image

SHARE Meets gaat dit keer over Healthy Urban Living & Working. Van lang, gezond, vitaal, sociaal en zelfstandig samenleven. Rode draad tijdens deze ondernemersbijeenkomst zijn Landgoed Wickevoort en een proef met geluidadaptief bouwen op Schiphol Trade Park. Landgoed Wickevoort is een nieuw duurzaam woongebied in het historische dijkdorp Cruquius. Centraal staat 'Gezond Stedelijk wonen & werken': gezond, vitaal en sociaal samenleven. Hoe maakt ontwikkelaar AM dit waar? Bram Breedveld van Landlab vertelt welke klimaatadaptieve maatregelen zijn meegenomen voor minder hittestress, regenbestendigheid en meer natuur. Verder komen de nieuwe stadsboeren Martin Verzijden en zus Ada de Graaff-Verzijden van Wickevoort aan het woord.

https://c.spotler.com/ct/m7/k1/FLBi99mTsHcTKtlaC9ZhWngjYWqY7YcaGRV_vO4LduW6nMNHSinMVEYeUOeQG3UrT2...

Comments

Topics