Informatiebijeenkomst innovatiecompetitie monitoring bruggen en kademuren Gemeente Amsterdam

Featured image

In Amsterdam hebben we veel oude historische bruggen en kademuren, die nodig aan onderhoud toe zijn. Omdat uit onderzoek blijkt dat een aantal aan het eind van de levensduur is, willen we fors inzetten op het monitoren en bewaken van de bruggen en kademuren. We zijn op zoek naar nieuwe meettechnieken om sneller inzicht in de technische staat te krijgen en mogelijk falen van een constructie in vroeg stadium te signaleren zodat we op tijd kunnen ingrijpen.

We rekenen op Ondernemend Nederland voor innovatieve meettechnieken om in kortere tijd meer en betere metingen uit te kunnen voeren. Daarnaast zijn we op zoek naar nieuwe methoden om specifiek risicovolle objecten hoogfrequent te kunnen bewaken. Met een SBIR oproep dagen het ministerie van EZK, RVO en de gemeente Amsterdam marktpartijen uit om ons te laten weten hoe hun innovatie bijdraagt aan onze opgave. Stuur het voorstel in voor 22 oktober.

Op 9 september organiseren we van 10.00 tot 12.00 uur een digitale bijeenkomst om hierover meer informatie te geven en vragen te beantwoorden. Vragen over de oproep kunt u sturen naar markteninkoopbk@amsterdam.nl. Alle vragen en antwoorden komen in de Nota van Inlichtingen. Via dit mailadres kunt u zich ook vast opgeven voor de bijeenkomst.

Kijk op TenderNed voor meer informatie : https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/200836;section=7.


4 Comments

Casper van der Peet

Beste María,
De presentaties zijn inmiddels gepubliceerd op Tenderned.

María Muñiz's picture
María Muñiz

Hallo,

Weet u wanneer de video en documenten van het webinar worden geplaatst?

Dank u!

Casper van der Peet

Beste Robert,
Bedankt voor jouw bericht. De kennis die destijds hierin is opgedaan kan inderdaad van pas komen voor de huidige problematiek. TNO is op diverse vlakken betrokken bij het Programma Bruggen en Kademuren in het algemeen en het onderzoek rondom de monitoring in het bijzonder. Ik zal dit project ter sprake brengen om te zien in hoeverre dit ons aanvullende informatie kan geven.

Met vriendelijke groet,
Casper van der Peet

Robert Zunderdorp

Hallo Casper,
Een jaar of tien geleden heeft TNO met een aantal andere partijen een programma opgestart waarin met behulp van sensor-technologie de conditie van dijken continu en on-line wordt gemonitord. Dit programma mondde uit in het project 'IJkdijk', dat zich erop richtte om een continu inzicht in de actuele (technische) staat van en dijklichaam te verkrijgen en mogelijk falen van een dijklichaam in een vroeg stadium te voorspellen/signaleren. De parallel lijkt me duidelijk. Wellicht een aanknopingspunt voor het monitoren van bruggen en kademuren ..
Met vr. groet, Robert Zunderdorp

Topics