Smart Humanity

Featured image

KNVI heeft als meerjarig thema ‘Smart Humanity’. Het definiëren en introduceren hiervan is een taak die KNVI heeft opgepakt vanaf januari 2018. De beroepsorganisatie heeft drie jaar uitgetrokken voor dit thema. Met diverse wetenschappers en practitioners wordt het begrip Smart Humanity verder uitgewerkt. KNVI publiceert tevens diverse boeken en artikelen over het onderwerp. En we organiseren met de beroepsgroep onze grote jaarevents, dit jaar voor de tweede keer!

Het thema Smart Humanity uitwerken gebeurt in een proces met practitioners en wetenschappers. Zij hebben verschillende beelden over de impact van technologie en de wisselwerking daarvan met de maatschappij:
• De een verwacht dat robots en algoritmes de wereld overnemen,
• de ander ziet een prachtige samensmelting van mens en cybernetica,
• terwijl weer anderen de mensheid via de inzet van technologie de vervuilde aarde zien terugbrengen naar een biologisch juiste balans.

In ieder scenario is het uitgangspunt dat de mensheid het aan zichzelf verplicht is, om het beste uit haar eigen uitvindingen te halen ten gunste van de menselijkheid.
Met andere woorden, informatieprofessionals máken technologie en helpen bij het implementeren van deze technologie. Ze zijn zowel makers als gebruikers als opleiders. Ze faciliteren andere mensen en organisaties in de toegang tot INFORMATIE. Met andere woorden: Informatieprofessionals bewaken de ethiek en het welzijn van de mensheid in relatie tot de inzet van technologie en de gevolgen van opeenvolgende disruptieve golven in de maatschappij. Deze bevindingen zijn in 5 thema’s samengevat die tijdens het event aan de orde komen. Tijdens Smart Humanity 2019 vindt gedurende de dag tal van kennis -, inspiratie – en creatiesessies plaats.

Programma-Smart-Humanity-2019-1.pdf (453.11 kB) https://www.smarthumanity2019.knvi.nl/

Comments

Topics