Talk of the Town #109: Stedelijke vernieuwing 2.0

Featured image

Hoe betrek je iedereen bij het vernieuwen van de stad?
Het gaat goed met Amsterdam, toch profiteren sommige buurten minder van de voorspoed. Om te voorkomen dat deze buurten de slag definitief missen, gaat de gemeente er intensief aan de slag: de komende jaren wordt stevig ingezet op het wegwerken van kwaliteitsachterstanden in de woningvoorraad en leefwoonomgeving en het verbeteren van de sociaaleconomische positie van de buurt en haar bewoners. Bij dit transformatieproces moeten de bewoners een doorslaggevende stem krijgen. Hoe zorg je ervoor dat iedereen geniet van dezelfde plek en tegelijkertijd een rol speelt bij de inrichting daarvan? Hoe ziet dit proces van co-creatie eruit? En is het realistisch om alles in samenspraak te ontwikkelen? Met de gemeente, woningcorporaties, ontwikkelaars, vernieuwers en bewoners gaan we in gesprek over de stedelijke vernieuwing van Amsterdam.

Met in dit programma onder anderen
Laurens Ivens | Wethouder wonen & bouwen, wijkaanpak, groen, dierenwelzijn in Amsterdam
Saskia Bosnie | Sociaal ondernemer en oprichter Sabo Advies bewonersparticipatie
Max van Engen | Directeur Wonen van de Gemeente Amsterdam
Fulco Treffers | Owner / Director | 12N Urban Matters
Jacqueline van Loon | Directeur van !WOON
Egbert de Vries | Directeur van Amsterdamse federatie van woningcorporaties

https://dezwijger.nl/programma/stedelijke-vernieuwing-2-0

Comments

Topics