Pakhuis De Zwijger

Activity

  • 56
    Updates
  • 0
    Smarts
  • 0
    Comments
Pakhuis De Zwijger, Communicatie at Pakhuis de Zwijger, posted

Podcast episode #26: Eva Gladek on circular cities.

In the 26th episode of the Pakhuis de Zwijger Podcast Maurice Seleky is interviewing Eva Gladek, founder and CEO of Metabolic. They are talking about the Metabolic definition of circular economy, their activities at De Ceuvel, how Kate Raworth’s social Doughnut started out as the Oxfam Doughnut, and why humanity is not mature enough to be able to benefit from nuclear energy.

On the 29th of March, the 5th Anniversary of the program series De Circulaire Stad will be celebrated in Pakhuis de Zwijger with keynotes of, amongst others, ecologist Louise Vet, photojournalist Kadir van Lohuizen, Metabolic-consultant Tamara Streefland and landscape architect Dirk Sijmons.

Listen to this podcast below through Soundcloud (or, Spotify, iTunes and another podcast platform)

More information on the program series De Circulaire Stad, the program 5 jaar De Circulaire Stad; https://dezwijger.nl/programma/5-jaar-de-circulaire-stad

Pakhuis De Zwijger's picture #CircularCity
Pakhuis De Zwijger, Communicatie at Pakhuis de Zwijger, posted

De Mobiele Stad #13: De Fietskoerier

Featured image

Hoe kan fietslogistiek het Amsterdamse verkeer ontlasten?
Steden worden steeds drukker en de openbare ruimte steeds schaarser. Als straks de bevoorrading van de horeca met de fiets gaat, scheelt dat veel halflege busjes. Is de fietskoerier dé manier om het groeiende logistieke verkeer in goede banen te leiden? Steeds vaker worden boodschappen, pizza's en pakketjes al bezorgd met de fiets, maar kan dit ook met meer producten? Deze vragen staan centraal tijdens deze avond vol verhalen over het leven van de fietskoerier. Samen met experts, denkers en vernieuwers gaan wij op zoek naar antwoorden.

Met in dit programma onder anderen:
Willem Boverhof | Bedrijfsontwikkeling Fietskoeriers.nl
Jori Spitz | Directeur Parcls.com
Mark Boetes | Mede-eigenaar De Fietskoerier Amsterdam
Rocco Piers | Stadsdeelbestuurder Amsterdam Zuid
Matthijs Handlogten | Projectmanager City Logistics bij PostNL

Wat gaan we doen?
Aan de hand van verhalen van lokale en grotere bedrijven in de fietslogistiek gaan we in gesprek. Waarom bestaat de urgentie om dit onderwerp te bespreken? Hoe kan de fietskoerier een rol spelen in het in goede banen leiden van het groeiende logistieke verkeer in de stad? Met twee panels gaan we in gesprek. Het eerste panel bestaat uit stadsdeelbestuurders en het tweede panel bestaat uit grotere spelers binnen de fietslogistiek. Hoe kijken we naar de toekomst? Hoe gaan we de fietslogistiek op zowel grote als kleine schaal aanpakken? Tussen de twee panels in een intermezzo met storytelling: wat is het verhaal van Parcls.com en De Fietskoerier Amsterdam?

Willem Boverhof is als Business Development Manager verantwoordelijk voor de ontwikkeling van (stads)logistieke oplossingen binnen het netwerk van Fietskoeriers.nl (33 steden). Samen met zijn collega’s van ict toetst Willem de haalbaarheid van nieuwe duurzame diensten op de fiets. Succesvolle samenwerkingen met vervoerders, omnichannel retailers en start-ups zijn hieruit voortgekomen. Daarnaast behartigt Willem de belangen van de Fietskoeriers.nl in de politiek, bij belangenverenigingen, in onderzoek en in het onderwijs
Sinds 2017 is Jori Spitz betrokken bij Parcls, en sinds 2018 is zij eindverantwoordelijk. Door middel van pickup points in de buurt wil Parcls de last mile groen en klantvriendelijk maken. Bij de universele pick up points kunnen klanten al hun pakketjes laten bezorgen en vervolgens kiezen of ze het komen ophalen of willen laten bezorgen. Dat gebeurt natuurlijk op de fiets. Als klant hoef je zo nooit meer op je pakketje te wachten. Hoe meer pakketjes naar dat ene pick up point in de buurt worden gebracht hoe minder pakketjes de wijk in hoeven. De focus van Jori ligt nu op samenwerkingen en partnerships. En dan uitbreiden. Want in 2019 wil ze met Parcls Amsterdam veroveren.
Matthijs Handlogten is sinds april 2018 actief betrokken bij de opzet van het Programma Stadslogistiek als project- en programmamanager binnen PostNL. Hij vertegenwoordigt PostNL in het partnership met Amsterdam Smart City en neemt aanbestedingen op het gebied van verduurzaming van de last mile voor rekening. Matthijs is Management Trainee van PostNL en is in 2017 begonnen als procesmanager AutoStore bij ECS Fulfilment.

Pakhuis De Zwijger's picture Event on Jan 31st
Pakhuis De Zwijger, Communicatie at Pakhuis de Zwijger, posted

Het Nieuwe Klimaat #25: Shell voor de rechter

Featured image

Over de rechtszaak tegen Shell, klimaatrechtvaardigheid en zelf in actie komen.
Urgenda behaalde in november een historische overwinning. De organisatie won het hoger beroep in de klimaatzaak tegen de staat. Wat Milieudefensie betreft is Shell de volgende, omdat het bedrijf de 'grootste vervuiler van Nederland' zou zijn. Samen met meer dan 14.000 mede-eisers daagt Milieudefensie Shell voor de rechter vanwege klimaatverandering. Maar hoe kansrijk is deze zaak nu eigenlijk? Shell is toch niet het enige bedrijf dat klimaatschade veroorzaakt? We gaan erover in gesprek met Roger Cox, de advocaat van Milieudefensie, klimaatwetenschapper Ingrid van der Laan Luijx, actrice Janneke Remmers en mede-eisers.

Met in dit programma onder anderen:
Roger Cox | Advocaat
Laurie van der Burg | Climate & energy researcher and campaigner bij Milieudefensie
Ingrid van der Laan Luijkx | Klimaatwetenschapper Wageningen Universiteit
Janneke Remmers | Actrice

De Zaak
Samen met meer dan 14.000 mede-eisers daagt Milieudefensie Shell voor de rechter vanwege klimaatverandering. De reden? Shell blijft flink investeren in olie en gas, terwijl het overgrote deel van de gevonden olie, gas en kolenvoorraden in de grond moet blijven om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Volgens Milieudefensie heeft Shell een juridische verplichting om haar bedrijfsmodel aan te passen aan de internationale klimaatdoelen. Shell zou haar CO2-uitstoot tot nul moeten terugdringen in 2050. Dit is niet de enige klimaatzaak tegen Shell. In Amerika is Shell al meer dan 10 keer aangeklaagd vanwege klimaatverandering en de mensenrechtencommissie van de Filipijnen heeft een onderzoek ingesteld naar mensenrechtenschendingen door Shell en 46 andere vervuilende bedrijven. De zaak van Milieudefensie gaat dit voorjaar van start, wanneer Milieudefensie en mede-eisers de dagvaarding indienen bij de rechtbank in Den Haag.

Programma van de avond
Moderator Frederieke Hegger verwelkomt iedereen
De Stem van Shell
Pre-enactment van de theatervoorstelling De Zaak Shell door Janneke Remmers
Introductie op de klimaatzaak
Laurie van der Burg van Milieudefensie vertelt over de aanleiding en de stand van zaken van de klimaatzaak tegen Shell
Interview met advocaat en wetenschapper
Roger Cox gaat in op de rechtzaak tegen Shell en de aanleiding van deze zaak: zijn boek Revolutie met recht. Ingrid van der Laan Luijx vertelt over de relatie tussen klimaatwetenschap en klimaatrechtszaken.
Gesprek met mede-eisers
Drie mede-eisers vertellen over hun beweegredenen om zich aan te sluiten bij de rechtzaak en over hoe zij nu en in de toekomst worden geraakt door klimaatverandering.
Discussie met publiek & afsluiting

Pakhuis De Zwijger's picture Event on Feb 1st
Pakhuis De Zwijger, Communicatie at Pakhuis de Zwijger, posted

New Democracy #34: Maatschappelijk Leiderschap

Featured image

Hoe moeten leiders zich verhouden tot de macht van de disruptieve burger?
Onze samenlevingen, instituten en het sociaal weefsel zijn in de eerste stadia van de Digital Civil Revolution, zoals Steven de Waal analyseert in zijn nieuwste boek ‘Civil Leadership as the Future of Leadership. Harnessing the disruptive power of citizens’. Hij schetst hoe de technologie die markten heeft ontwricht, ook leidt tot een nieuwe en groeiende macht van burgers, en tegelijkertijd een ontwrichtende werking heeft op politiek, democratie en publieke dienstverlening. Het leidt onder andere tot een publieke opinie die werkelijk van het publiek is en tot een permanente publieke tribune. Een speciaal soort leiderschap is nodig om deze nieuwe burgermacht te omarmen, te gebruiken en bij te sturen: maatschappelijk leiderschap. Hoe kunnen overheid, politiek en bestuurders het best reageren op deze nieuwe publieke arena?
Met in dit programma onder anderen:
Steven de Waal | Oprichter en voorzitter van Public Space Foundation
Rinda den Besten | Voorzitter PO Raad
Reinier van Zutphen | Nationale Ombudsman
Michiel van den Ingh | Co-founder Argu & Participatie expert
Greet Prins | Voorzitter Raad van Bestuur Philadelphia

Pakhuis De Zwijger's picture Event on Jan 30th
Pakhuis De Zwijger, Communicatie at Pakhuis de Zwijger, posted

Gebiedsontwikkeling #35: De Bruisende Stad

Featured image

Hoe transformeren we bestaande monofunctionele gebieden tot bruisende werk-leefmilieus? We zoomen in op het Hamerkwartier en de Achtersluispolder.
Functiemenging en een succesvolle stad zijn altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden geweest. Wonen, werken en vrijetijdsbesteding zouden steeds meer naar elkaar toe moeten groeien in stadsdelen, buurten, straten en gebouwen. Maar de druk op de woningmarkt brengt deze ontwikkeling in gevaar. Creatieve startups, de maakindustrie en activiteiten met grote maatschappelijke waarde - maar minder economische slagkracht - worden steeds vaker en verder de stad uitgeduwd. Hoe voorkomen we deze leegloop? De transformaties van het Hamerkwartier in Amsterdam en de Achtersluispolder in Zaanstad vormen een bedreiging, maar bieden ook kansen. Hoe creëren we hier bruisende werk-leefmilieus: zo'n belangrijk onderdeel in het succes van de stad?

Met in dit programma onder anderen
Kees Noorman | Directeur Ondernemersorganisatie ORAM
Annius Hoornstra | Concerndirecteur gemeente Zaanstad
Jos Gadet | Hoofdplanoloog gemeente Amsterdam
Bernardina Borra | Co-founder The Spontaneous City International
Gert Urhahn | Co-founder The Spontanious City International
Arnoud Beens | Gebiedsmanager Zaanstad Zuid (o.a. Achtersluispolder)
Ron van Heusden | Stedenbouwkundige Hamerkwartier
Julie van Traa | Belangenbehartiger bij ondernemersvereniging VEBAN
Cyril Stom | Initiatiefnemer broedplaats De Hoop
Ton van Namen | Managing Director at Monteflore
Bart Bozelie | Gebiedsontwikkelaar at Eigen Haard

MensenWerk
We beginnen de avond met een presentatie van stedenbouwkundig bureau The Spontaneous City International. Twee jaar lang deden o.a. Bernardina Borra en Gert Urhahn onderzoek naar de vraag: Hoe geven we ruimte aan de toekomst van werk? De publicatie MensenWerk is een aanzet tot actie en nodigt ontwikkelaars, overheid, politiek, bedrijfsleven, burgers en andere belanghebbende uit om hierover mee te denken.

De Achtersluispolder
Daarna zoomen we in op het transformatieproces van de Achtersluispolder. “Dit bedrijventerrein in Zaanstad is dé plek waar met de combinatie van wonen en werken definitief de verbinding met Amsterdam kan worden gelegd”. De locatie, gecombineerd met de groei en de woningbouwopgave van de Metropoolregio Amsterdam, maakt het onvermijdelijk dat in de Achtersluispolder een transformatie naar verstedelijking op gang zal komen.

Maar hoe stuur als gemeente zo’n ontwikkeling zonder grondpositie? Hoe werkt de samenwerking dan? En wat voor werk-woonverhouding is hier toepasselijk? We gaan in gesprek met o.a. gebiedsmanager Arnoud Beens, ontwikkelaar Ton van Namen (Monteflore) en Cyril Stom, initiatiefnemer van Broedplaats de Hoop.

Het Hamerkwartier
Het Hamerkwartier in Amsterdam Noord heeft zich de afgelopen jaren al ontwikkeld tot gemengd en levendig stuk stad, met onder meer studentenwoningen, hybride vormen van maakindustrie, bedrijfsverzamelgebouwen, creatieve en ambachtelijke bedrijven, horeca etc. Inmiddels is het college ingestemd met de Projectnota Hamerkwartier, waardoor er 6700 woningen aan het gebied worden toegevoegd en een verdubbeling van het aantal arbeidsplaatsen gerealiseerd.

Torenhoge ambities dus, maar hoe doe je dat precies? Stedenbouwkundig projectleider Ron van Heusden introduceert de plannen, gevolgd door een nagesprek met een ontwikkelaar en zittende ondernemer in het gebied. Hoe kijken zij tegen de transformatieplannen aan?

Pakhuis De Zwijger's picture Event on Jan 29th
Pakhuis De Zwijger, Communicatie at Pakhuis de Zwijger, posted

Research Files #9: Future materials: stories of innovation

Featured image

Trials and errors of breakthrough innovations in advanced materials with MaterialDistrict, Textile Lab & Emma van der Leest.
Material innovation involves much more than just the development of completely new materials. Generally, it revolves around a revaluation of raw materials, techniques, or residual products that are currently overlooked by the industry as unsuitable for the intended purposes. How does material innovation work in practice, how do you ensure you are meeting a need in the market, and how can you scale up?

With:
Els Zijlstra | Creative director MaterialDistrict
Emma van der Leest | Biodesigner, author Form Follows Organism & Creative Director of BlueCity Lab
Ista Boszhard | Co-founder Waag's TextileLab Amsterdam
Cecilia Raspanti | Co-founder Waag's TextileLab Amsterdam

Form Follows Organism
By discovering materials and processes, that nature has designed but hasn’t patented, Emma van der Leest searches for new grown materials that are completely compostable and minimize the usage of hazardous resources that can cause huge damage to our ecosystem. Biodesign incorporates living organisms e.g. bacteria, fungi, algae or cells into the design process.As biodesigner, Emma collaborated with different disciplines, from scientists, physicists, artists, and designers. How could nature’s sustainable materials become tomorrow’s consumer products? Emma is also the founder and creative director of the BlueCity lab, a laboratory where she opens up a wet, dry and tastelab for anyone who wants to research and develop new materials, from bacteria to waste streams.

TextileLab Amsterdam
The TextileLab Amsterdam is an open lab for fashion, textile and material designers; researchers, artists, and engineers; and creatives interested in exploring the future of the textile and clothing industry. With the lab, Ista Boszhard and Cecilia Raspanti want to focus on the unethical and environmental unfriendly realities of the current textile and clothing industry, which has been a topic of conversation for some time now. By 1. experimenting with craftsmanship, heritage, technology, digital fabrication, and biology, 2. sharing knowledge and 3. pushing the boundaries of the textile and clothing industry, they want to explore alternatives for both the changing values in the industries as innovate the design and production process.

MaterialDictrict
MaterialDistrict is the world’s leading matchmaking platform in the field of innovative materials. The platform is used by R&D- and design professionals of all industries to discover new material solutions. From March 12 to 14, the annual expo MaterialDistrict Rotterdam (formerly known as Material Xperience) will be held in Ahoy. Over 180 participants will show you the latest innovations in architecture, interior, urban & landscapes, products, textiles, and print & sign. Get a hold of a free ticket for the expo!
Event will be in English, more speakers will follow soon!

Pakhuis De Zwijger's picture Event on Jan 16th