Transitiedag Amsterdam Smart City 2024

Featured image

Op 7 maart is onze jaarlijkse Transitiedag. Dit is dé dag waarop we gezamenlijk vraagstukken identificeren waarop we als netwerk impact willen en kunnen maken. Vorig jaar hebben we op de Transitiedag voornamelijk gekeken naar de achterliggende barrières van de (toen nog) lopende challenges en initiatieven. Deze challenges, zoals mobiliteitsrechtvaardigheid en mensvaardige digitalisering, zijn nu afgerond of overgedragen. Daarom gaan we op de aankomende Transitiedag aan de slag met nieuwe vraagstukken. We richten ons op juist die transitieopgaven die alleen verder kunnen worden gebracht door met elkaar samen te werken, waar we als netwerk een verschil kunnen maken.

In aanloop naar de Transitiedag bereiden we thema’s voor waar we op ons willen richten in het komende jaar. Momenteel zijn we op zoek naar partners uit ons netwerk die zich willen aansluiten, of eigenaarschap willen nemen op deze thema’s. Op basis van deze gesprekken met partners zullen we tot een selectie van vier vraagstukken komen waarmee we aan de slag gaan op de Transitiedag. Op de Transitiedag zelf stellen we vervolgens aan het netwerk de vraag: “Hoe kunnen we op dit Transitievraagstuk als netwerk een verschil maken?”. We geven jullie graag een sneak peak in de thema’s:

  • De coöperatieve metropool: Steeds vaker zetten burgers zelf initiatieven op voor hun buurt, stad of gemeenschap. Denk aan gezamenlijke energieopwekking, het bouwen van betaalbare woningen, gedeelde mobiliteit of het lokaal produceren van voedsel. Hoewel is gebleken dat deze initiatiefnemers publieke waarde creëren, lopen ze nog steeds tegen allerlei blokkades aan. Hoe komen we als netwerk tot een schaalbare aanpak om coöperaties mainstream en inclusief te maken?

  • Versnellen van de energietransitie: We zien het misschien niet, maar de ondergrond ligt vol met assets en is voortdurend in beweging. De ambities van Nederland voor de energietransitie, snel dataverkeer, mobiliteitsoplossingen, circulaire economie en klimaatadaptie, leggen alleen nog maar meer druk op de schaarse ondergrond. Goed inzicht hebben in wat er precies onder de grond ligt en goede samenwerking tussen de verschillende partijen die de grond in moeten is daarom essentieel. Wat staat ons in de weg voor een goede samenwerking? En wat kunnen we als netwerk doen om deze samenwerking wel van de grond te krijgen?

  • Leefbare wijken van de toekomst: Onze regio kampt met een ruimtegebrek, woningtekort en gevolgen van de klimaatverandering. Drijvende stadswijken met zelfvoorzienende, drijvende woningen zouden een oplossing kunnen bieden. Hoe ziet de metropoolregio Amsterdam er in de toekomst uit? En hoe willen we nieuwe en bestaande wijken vormgeven om zo een fijne sociale en fysieke leefomgeving voor iedereen te creëren?

  • De circulaire metropool: De circulaire ambities voor onze regio zijn hoog, maar toch blijft het vaak een ondergeschoven kindje. Als we als regio echt toekomstbestendig willen zijn, moeten we de circulaire economie prioriteit geven. Hoe kunnen we als regio stappen zetten om een circulaire metropool te worden? Wat zijn de pijnlijke en spannende barrières, en kunnen we die doorbreken? Wat zijn de benodigde stappen om echt in beweging te komen?

  • De bereikbare en toegankelijke metropool: Toekomstbestendige, toegankelijke en duurzame mobiliteit staat hoog op de agenda in onze regio. Inmiddels zijn nieuwe vormen van vervoer zoals e-bikes en deelauto’s en -scooters, een belangrijk onderdeel geworden van ons stedelijk vervoer. Er wordt al veel gedaan aan de aanbodkant om duurzaam reizen te stimuleren. Toch blijven mensen de auto pakken. Hoe kunnen we ook aan de vraagkant mensen bemoedigen om niet met de auto te reizen? Kunnen we mensen nudgen en verleiden om de auto te laten staan?

  • Hoe stillen we de honger van de Metropool binnen planetaire grenzen? De manier waarop we voedsel produceren, bewerken, verspreiden en consumeren heeft een groot effect op het welzijn van mensen, dieren en klimaat. Hoe kunnen we een gezond, eerlijk, lokaal en duurzaam voedselsysteem creëren voor iedereen? Denk aan het verbinden van regionale productie en stedelijke consumptie, technologische innovatie, het verminderen van voedselverspilling en de eiwittransitie. Kunnen we als netwerk onze tanden zetten in een van de meest urgente en politieke vraagstukken van deze tijd, waar hoogwaardige technologie en diepgevoelde cultuur van eten samenkomen?

De jaarlijkse Transitiedag is op 7 maart, de locatie is in Amsterdam en wordt binnenkort bekend gemaakt. Deze dag organiseren we in nauwe samenwerking met onze kennispartners Royal HaskoningDHV, Flatland, Kennisland, Hieroo, Hogeschool van Amsterdam en Drift.

De Transitiedag is een besloten bijeenkomst voor partners van het Amsterdam Smart City netwerk. Zonder persoonlijke uitnodiging is het helaas niet mogelijk om hierbij aanwezig te zijn. Na de Transitiedag innoveren we op een open manier verder, bijvoorbeeld op onze Demodagen en Data Dilemma’s. Wil je meer weten over Amsterdam Smart City of partner worden? Neem dan contact op met Francien via francien@amsterdamsmartcity.com.


Comments

Topics