Bouwen aan morgen

Er zijn maar weinig organisaties die de complexiteit van een overheidsorganisatie benaderen. Succesvol innoveren binnen een overheidsorganisatie is dan ook een utopie volgens sommigen. Het boek 'Bouwen aan morgen' van Dany Robberecht en Stijn Smet doet een dappere poging om te komen tot een raamwerk voor innoveren binnen overheidsorganisaties. Het boek dat is gebaseerd op het RICE-model van Verhaert, gaat over diensteninnovaties, nieuwe bedrijfsmodellen, productinnovaties en de daar bijhorende procesinnovaties. 'Bouwen aan morgen' is tot stand gekomen in een samenwerking tussen het A&O fonds Gemeenten, gemeente Utrecht en Verhaert – Masters in Innovation en is gratis te downloaden via www.bouwenaanmorgen.org

Www.bouwenaanmorgen.org

Comments

Topics