From smart ideas to smart cities and smart governments

Featured image

Een slim idee is pas een echt een slim idee als het ook uitgevoerd wordt en operationeel kan doorgroeien. Dat geldt voor start-ups maar ook en vooral voor smart cities en smart governments. Het gaat hier echter niet alleen om een panoplie van goede ideeën, maar ook om een inpiratiebron die gevoed wordt door meerdere stakeholders, van academi, beleidsvoerders, ondernemers, politici én in toenemende mate ook burgers. Een sterk uitgebouwde langetermijnvisie, gebaseerd op menselijk vernuft en technologie moet, of liever kan leiden tot een betere dienstverlening voor alle burgers. Innovatief denken maar ook innovatief verwezelijken is de leidraad.

Op dit event ‘Smart Cities of things & Smart Government’ willen we de ‘smart ideas’ van diverse betrokkenen, zowel op overheids- als op aanbodniveau verwoorden. ‘Smart’ is inderdaad het sleutelwoord maar dan wel met een duidelijke oproep tot actie. Het gaat immers niet alleen om Smart Government, maar ook om Smart Environment, Smart Living, Smart Mobility, Smart Economy en uiteraard ook over u, Smart People.

Met ruim 40 sprekers tracht dit congres een antwoord, mogelijk zelfs een oplossing te bieden op de prangende vragen rond een leefbare en dienstbare samenleving en hoe innovatieve technologie daarbij een rol kan spelen. Daarom combineert deze bijeenkomst ook voor het eerst Smart Cities met Smart Governments. Beiden zijn immers verbonden: de burger, wij dus, staat centraal, zoveel is duidelijk.

www.SmartCities-Community.com


4 Comments

Nancy Zikken's picture
Nancy Zikken

@thibaultvanderauwermeulen When will the event take place? And do you want to place the event on our eventspage as well? On amsterdamsmartcity.com/events there is an overview of all the upcoming sessions on smart cities!

Nancy Zikken's picture
Nancy Zikken

Great to see our colleague @rogierhavelaar there!

Topics