Technologische marktverkenning anderhalvemetersamenleving

De FME heeft het initiatief genomen voor een technologische marktverkenning voor een veilige en gezonde buitenruimte in de anderhalvemetersamenleving. Betrokken partijen zijn o.a. VNG, NEN, Future City Foundation en RVO. Op 11 en 16 juni wordt gestart met twee brainstormsessie voor bedrijven. Bedrijven kunnen zich opgeven via de link hieronder.

https://www.fme.nl/nl/agenda/technologie-en-gezonde-weerbare-stad-tijdens-covid-19-en-daarna

Comments

Topics