Urban Nature Amsterdam, de groene en blauwe kaart van de stad

Featured image

🚀 --- www.urbannature.amsterdam --- 🚀

'Urban Nature Amsterdam' is de allereerste kaart die uitsluitend alle groene en blauwe plekken in Amsterdam laat zien. Het unieke product is speciaal ontworpen voor bewoners en bezoekers om de stedelijke natuur en het rijke landschap in de omgeving beter te leren waarderen. De grote papieren kaart toont aan hoe groen en blauw Amsterdam kleurt: de parken, (binnen)tuinen, plantsoenen, natuurspeeltuinen, sportvelden, grachten, meren, polders en bossen. De achterzijde is gebruikt als ‘call to action’: ontdek de natuur, draag bij en leer!

Er wonen op dit moment ruim 863.000 mensen in Amsterdam. In 2040 zijn dat er naar verwachting één miljoen. Deze aanwas vergt veel van de bestaande, vaak verouderde, infrastructuur. Initiatiefnemer Ioana Biris: “De hamvraag is hoe het stadsbestuur een goede balans weet te vinden tussen de gewenste groei en het welzijn van alle mensen die hier (komen) wonen en werken? Hoe zorgen we ervoor dat de kwaliteit van de stedelijke natuur ook in de toekomst blijft behouden? Inwoners, beleidsmakers, projectontwikkelaars, financiers, studenten en het bedrijfsleven zullen samen moeten bouwen aan een meer groene en meer gezonde stad. Een veerkrachtige stad waar de natuur als inspiratiebron dient.”

De kaart 'Urban Nature Amsterdam' is een ode van de makers aan Amsterdam. Deze unieke kaart, waar het grijs van de gebouwen en wegen niet op wordt aangegeven, biedt een nieuw perspectief op de stad. Een waardevol stadslandschap dat bewoners delen met ruim 10.000 soorten flora en fauna in Amsterdam.

Bijna 150 particulieren, initiatieven, instellingen en bedrijven hebben via een crowdfunding actie de realisatie van Urban Nature Amsterdam gesteund. De drie belangrijkste partners zijn Gemeente Amsterdam, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Recreatie Noord-Holland. Staatsbosbeheer steunde de ontwikkeling van een speciaal instrument waarmee je kunt zien welke groene en blauwe plekken in de nabije omgeving van je voordeur of werkplek zijn te vinden. De makers nodigen iedereen uit om Amsterdam met de kaart in de hand te ontdekken; en te leven, spelen, werken, leren en genieten van de natuur.

<a> https://www.urbannature.amsterdam/product-page/urban-nature-amsterdam </a>
#UrbanNatureAmsterdam


Comments

Topics