Duurzaamheidsfonds Amsterdam

Featured image

Matching great ideas with cheap loans

What is the goal of the project?

In Amsterdam zijn veel mooie voorbeelden van duurzame koplopers: bewoners, bedrijven of organisaties die met innovatieve plannen aan de slag gaan om Amsterdam duurzamer te maken. Soms lukt het niet om een duurzaam project volledig te financieren. Juist daarvoor heeft de gemeente Amsterdam het Duurzaamheidsfonds.

Allerlei projecten kunnen in aanmerking komen voor financiering. Denk aan het plaatsen van zonnepanelen op daken, het installeren van warmte/koude-opslag, gebouwen verduurzamen met een energiecoöperatie of bijvoorbeeld hergebruik van grondstoffen. Iedereen kan een aanvraag indienen bij het fonds: bewonersinitiatieven, bedrijven en maatschappelijke instellingen.

www.amsterdam.nl/duurzaamheidsfonds

2 Comments

Faria Salarbux

Beste Violet, ik zit eraan te denken om zonnepanelen aan te schaffen voor mijn woning in A'dam zuidoost. Nou weet ik niet of ik hier een vergunning voor moet aanvragen? En kan je mij iets meer vertellen of de subsidie? hoor graag van je.

Jim Bowes's picture
Jim Bowes

Beste Violet,

I am interested in applying for this but I am unsure if my plan qualifies as a project or as a new business. Is there someone I can present my business plan and financial model to who can advise me?
My plan reduces CO2 by:

  1. Providing services using a zero emission bak fit production unit. Unlike the traditional production units that are powered by fossil fuels.
  2. By reducing the waste generated by the City of Amsterdam and CO2 that results from incinerated this waste. Instead, my company offers what is known as natural-media. Media are produced with water, sand, plants, clay, chalk and milk paint.
    This plan takes advantage of Amsterdam's continuing and increasing use of sustainable communication techniques and will decrease CO2 emissions and waste stream. (not completely circular economy but moving towards the circular economy).
    I thank you in advance for any help you could extend me.

Topics