Onderzoeksproject Catalyst

Featured image

Voor dit onderzoeksproject zijn we nieuwsgierig hoe kunst kan helpen om bewoners en andere stadsgebruikers een mening te laten vormen over de slimme stad.

We doen dat in drie rondes, waarbij we steeds meer de diepte ingaan:
* De eerste ronde vindt plaats op straat; voorbijgangers worden geprikkeld om over de slimme stad na te denken door middel van kunstinstallaties en onzichtbaar theater.
* Ronde twee vindt plaats in buurthuizen; bewoners en andere stadsgebruikers worden gestimuleerd om een mening te vormen over de slimme stad.
* Ronde drie vindt plaats bij het NEMO Science Museum en brengt bewoners in gesprek met slimme stadsmakers, zoals technologieontwikkelaars en beleidsmakers.

Daarbij hebben we steeds drie vragen:
* In hoeverre helpen de kunstinstallaties en theaterstukjes om de slimme stad relevant te maken voor deelnemers? Wanneer ervaren deelnemers het als leuk en belangrijk om een mening te vormen over de slimme stad?
* In hoeverre helpen de kunstinstallaties en theaterstukjes deelnemers om de verbeelding te stimuleren? De slimme stad is voor veel mensen een abstract begrip. Hoe kan kunst helpen om de slimme stad tastbaar en bespreekbaar te maken?
* In hoeverre helpen de kunstinstallaties en theaterstukjes deelnemers om gefundeerde mening te vormen over de slimme stad? wat helpt deelnemers om niet alleen een mening te vormen, maar ook van zichzelf te begrijpen waar deze mening vandaan komt?

We onderzoeken deze vragen op een kwalitatieve manier, namelijk door middel van observaties en interviews. De publieksactiviteiten vinden plaats in Amsterdam tussen september 2018 en januari 2019.


Comments

Topics