Van Afval naar Oogst

Featured image

We gooien in Amsterdam nog steeds ons gft-afval bij het huishoudelijke afval. Zonde vinden wij! Van dit gft-afval kan namelijk goede compost gemaakt worden. Daarom zijn we in mei 2020 samen met Stichting Onschatbare Waarde van start gegaan met het project Van Afval naar Oogst.

De centrale locatie van het project is in de buurttuin van I Can Change The World With My Two Hands, een initiatief van Onschatbare Waarde, in Amsterdam West. Onze gezamenlijke ambitie was 100 Amsterdammers te betrekken bij afvalscheiding en hergebruik. Meer dan 100 mensen hebben zich aangemeld en leveren nu wekelijks hun gf-afval in bij de buurttuin waar waardevolle compost van wordt gemaakt.

De Gezonde Stad werkt aan een groene, circulaire en inclusieve stad, niet door er lang over te praten, maar door te doen, samen met een community van bewoners, bedrijven, overheden en andere organisaties. We planten bomen, leggen buurtparken en moestuinen aan, we organiseren events om lokaal voedsel op de kaart te zetten, we zijn trekker van het platform Van Amsterdamse Bodem en we sluiten kringlopen, zodat afval weer tot iets waardevols kan worden omgezet.

Volg ons op social media of check degezondestad.org om op de hoogte te blijven.

Project phase

De eerste Van Afval naar Oogst is een feit.

What is the goal of the project?

Het doel is om een zero waste community op te zetten en Amsterdammers de hele kringloop van afval, naar compost, naar oogst, op een leuke manier te laten ervaren.

What is the result of the project?

Met dit project zetten we in Amsterdam met elkaar een concrete stap richting een circulaire en gezonde stad. Amsterdammers ervaren van dichtbij de voordelen van afval scheiden en kunnen meewerken in de buurttuin en meeprofiteren van de oogst die gevoed is door de compost die weer afkomstig is van het ingeleverde gf-afval. Zo sluiten we de kringloop en stimuleren we bovendien lokale voedselproductie.

Who initiated the project and which organizations are involved?

We komen alleen samen tot een duurzame stad. Wij vinden het belangrijk alle Amsterdammers te betrekken en te verbinden in onze acties, zodat we vanuit samenwerking stappen maken. De community speelt een grote rol in Van Afval naar Oogst, omdat zij hun gf-afval inleveren en zo bijdragen aan de buurttuin. De buurttuin I Can Change The World with My Two Hands is opgezet door Stichting Onschatbare Waarde.

What is the next step?

We gaan de komende jaren ook in andere buurten aan de slag om samen nog meer afval om te zetten in oogst. Op dit moment worden de gesprekken gevoerd voor een tweede Van Afval naar Oogst-locatie in Amsterdam Oost.

What can other cities learn from your project?

Door bottom-up te beginnen betrek je gelijk de community. Van Afval naar Oogst is het voorbeeld dat je mensen enthousiast kan maken over afval scheiden als je vanaf de start laat zien hoe leuk en goed het is, en het effect zichtbaar is.

meer info

1 Comment

Reinier Siderius's picture
Reinier Siderius

We zijn leverancier van afvalvoorzieningen in Smartcities waaronder Amsterdam. Zie ook onze oplossingen voor GFT en plastic ( www.sidcon.nl ).

Topics