WarmBouwen-pilot in Amsterdam

Featured image

NL
WarmBouwen is een techniek die gebruik maakt van restwarmte bij het isoleren van woningen. De techniek zorgt ervoor dat de buitenschil van de woning op temperatuur blijft waardoor er vrijwel niet verwarmd of gekoeld hoeft te worden. De restwarmte wordt door dunne buisjes in combinatie met (duurzaam) isolatiemateriaal op de wand geplaatst. De techniek is makkelijk te plaatsen, het isolatiemateriaal is slechts enkele centimeters dik en daardoor makkelijk toe te passen in de bestaande woningen in Amsterdam (zie de infographic voor een duidelijke toelichting).

EN
Warmbouwen is a technique that makes uses of residual heat in the insulation of houses. The technique ensures that the outer shell of the house stays on temperature with the result that there is barely any heating or cooling needed. The residual heat goes through small tubes and is combined with an (sustainable) insulation material, this combination is then placed on the wall. The technique is easy to install, the insulation material combined with the tubes is just a few centimeters thick and so easy to apply in existing houses in Amsterdam.

What is the goal of the project?

NL
Het doel is om een WarmBouw-pilot op het vastgoed van de gemeente van Amsterdam te starten. Dit experiment zal de techniek testen op de economische en technische haalbaarheid en duurzaamheidswinst.

EN
The goal is to start a WarmBouw-pilot on the real estate of the City of Amsterdam. This experiment will test on economic and technical feasibility and sustainability gains.

What is the result of the project?

NL
De pilot zal achterhalen of WarmBouwen daadwerkelijk een geschikte oplossing is om het leven in Amsterdam emissievrij te maken.

EN
The pilot will reveal if WarmBouwen is a suitable solution to make emission-free living in Amsterdam possible.

Who initiated the project and which organizations are involved?

NL
Het project is gestart door de Chief Technology Office van de gemeente van Amsterdam en kbng en wordt ondersteund door studenten van de Hogeschool van Amsterdam.

EN
The project is initiated by the Chief Technology Office of the Citys of Amsterdam and kbng and is supported by students of the Amsterdam University of Applied Sciences.

What is the next step?

NL
Wanneer de pilot bewijst dat WarmBouwen een geschikte oplossing is, kan dit op grotere schaal worden toegepast.

EN
If WarmBouwen is proven to be a suitable solution it can be applied on a larger scale.


Comments

Topics