Wicked Problems

Featured image

Te wicked? Niet voor ons.

Wij werken allemaal aan urgente, complexe, maatschappelijke uitdagingen. Issues die schier onoplosbaar lijken, van dilemma’s en paradoxen omgeven, nog niet duidelijk hoe het moet. Wel is duidelijk dát het moet, dat we elkaar nodig
hebben en dat we er NU aan moeten beginnen. Om met de woorden van Jan Rotmans te spreken; we leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk. En hier hoort een nieuwe gereedschapskist bij.

En of je nou aan energietransitie werkt, andere mobiliteitssystemen, creëren van waterstofhubs, peer to peer autodeelsystemen, het maakt niet uit, we zien dat al deze opgaven op enig moment tegen gelijksoortige barrières aanlopen. Op samenwerking, financiering, privacy, onvoldoende aansluiting op de maatschappij, om maar een paar voorbeelden te noemen.

Unieke samenwerking
Als Amsterdam Smart City netwerk willen en kunnen we deze opgaven niet laten liggen. Door het bundelen van onze kennis en expertise kunnen we als netwerk iets unieks bieden en de wil en durf tonen om deze barrières te doorbreken. De betrokken partners die dit uitdenken en begeleiden zijn RHDHV, Kennisland, Drift, NEMO, Arcadis, Alliander, HvA en Metabolic. Zij bundelen hun expertise en ervaring om de echte vragen boven tafel te krijgen, tot nieuwe manieren van samenwerken te komen en barrières te doorbreken. We richten ons met name op de start van de samenwerking. Gezamenlijk ontwikkelen we een ‘wicked problem aanpak’. Op een nieuwe manier, lerend door te doen, exploratief.

Waar moet je aan denken?
Wat is eigenlijk het echte probleem? Wiens probleem is dit? Hoe kijken anderen er tegenaan? Welke andere partijen lijken nodig? Hoe vind je ze? Hoe ga je om met eigenaarschap en botsende frames? Hoe zorg je dat je al in
een vroeg stadium de maatschappij (bewoners, ondernemers, werknemers, etc) betrekt en hun ervaringen in het project trekt? Het wicked problem team zet nieuwe methoden in voor het beantwoorden van deze vragen. En het creëren van de benodigde commitment om het vraagstuk aan te pakken. Niets staat van te voren vast, want we passen ons aan aan wat we tegenkomen. Met elkaar ontwikkelen we een nieuwe aanpak om de barrières te doorbreken.

Project phase

Ready to start!

What is the goal of the project?

Ons doel is om een positieve impact te hebben op de transities van deze tijd. En met elkaar te leren hoe we dat anders en beter voor elkaar kunnen krijgen.

What is the result of the project?

We stellen de publiek waarde voorop en de mens centraal in onze innovatietrajecten. Vanaf de start willen we de maatschappij betrekken. Betere straten, buurten en steden is ons motto!

Who initiated the project and which organizations are involved?

Alliander, Arcadis, Drift, Kennisland, Metabolic, Nemo, RoyalHaskoningDHV, AmsterdamSmartCity


5 Comments

jeroen van beele's picture
jeroen van beele

kort: begrijp de onderstroom, nl: ons bewustzijn groeit
hieruit leidt ik af dat onze nieuwe werkelijkheid geen onderhandeling meer is maar een beustwordingsproces.
die vind niet plaats op de markt maar op de meent
technische uitwerking mbv SOLID: https://solidproject.org/

Patrick Trentelman's picture
Patrick Trentelman

Beste Francien,

Bij Smart City gaat het veelal om sensoren die op een bepaald moment op een bepaalde plek metingen doen. Luchtkwaliteit, watertemperatuur, hoeveel mensen in de kroeg, staat de brug open,.. Die waarden zou je kunnen tonen in een app, maar het risico bestaat dat voor elke regio en elk thema aparte apps worden uitgebracht. Nu is in mijn klas een platform ontstaan dat hier heel geschikt voor is: het is een interactieve kaart met kaartlagen die organisaties zelf middels een webportaal kunnen beheren. Door niet allemaal losse apps uit te brengen, maar de info samen te brengen op 1 kaart ontstaat meerwaarde voor zowel de organisaties als de gebruiker. Onze API is klaar en het platform is onbeperkt schaalbaar. Momenteel wordt het veel ingezet om lokaal erfgoed in kaart te brengen, door zowel professionals als leerlingen. Ik zou graag eens contact hebben over lopende projecten (bijv met sensoren of webcams), omdat ik een kant en klaar platform kan bieden om deze meetwaarden uit te dragen. Vind je dat interessant? Groet, Patrick

Antoon Duijnker's picture
Antoon Duijnker

Annemieke Roobeek (UvA; Nijenrode) heeft eens de aanpak ‘meeting more minds’ gekozen voor een dergelijke aanpak van ‘wicked problems’. Ik denk dat haar ervaringen kunnen helpen bij versnelling van het leren ‘hier’ ...

Topics