40 jaar WISE Jubileumfeest

Featured image

Hebben we kernenergie nodig om klimaatverandering tegen te gaan?
Dit jaar bestaat WISE 40 jaar! Dit wordt gevierd met een jubileumfeest & congres in het hele Pakhuis de Zwijger-pand. Tijdens plenaire sessies en meerdere workshops onderzoeken we samen met jou of het tijd is voor een nieuwe kijk op kernenergie. Oude argumenten worden getoetst aan de nieuwe realiteit.
Het energiedebat gaat eigenlijk alleen nog maar over het klimaat. Alle pijlen zijn gericht op het versneld sluiten van vervuilende kolencentrales, energiebesparing en het bevorderen van duurzame energie. Kortom, milieu is CO2. Andere milieuproblemen die onze honger naar energie met zich meebrengt verschuiven naar de achtergrond. Dit verklaart ook dat de roep om kernenergie als een grootschalige en relatief CO2-arme vorm van energieopwekking weer luider klinkt. Mensen en organisaties die een aantal jaren geleden nog fel tegen kernenergie waren lijken in toenemende mate te twijfelen.

Ondertussen vergrijst de anti-kernenergiebeweging. Er groeit een nieuwe generatie op die nauwelijks meer kennis heeft van kernenergie en daarom vatbaar is voor de beloften van de industrie. De thoriumreactor wordt bijvoorbeeld steeds vaker genoemd als een schone en veilige oplossing. De grote problemen die ook deze technologie met zich mee brengt worden gebagatelliseerd, lessen uit het verleden worden weggewuifd als ideologisch ingegeven verzinselen. In de ogen van de ecomodernisten blokkeren ouderwetse halsstarrige anti-kernenergie-activisten de vooruitgang. Ze moesten maar eens plaats maken voor de nieuwe generatie die een stuk positiever tegen de problemen aankijkt en met innovatieve oplossingen komt.
WISE onderzoekt in het jubileumjaar 2018 of het tijd is voor een nieuwe kijk op kernenergie.

Voertaal: Nederlands

https://dezwijger.nl/programma/40-jaar-wise-jubileumfeest

Comments

Topics