Acts of the Region - Tada! Duidelijk over Data

Featured image

Op woensdag 20 juni tijdens een groot regionaal event in Amsterdam: State of the Region laten we zien hoe grote en kleine organisaties verantwoord omgaan met data en leren we met en van elkaar hoe we verantwoord databeleid in de praktijk kunnen toepassen.

Programma ‘Acts of the Region’ - 12.00 - 14.00
Inloop en lunch vanaf 12.00 uur

Introductie: Data ethiek door Valerie Frissen, Professor ICT en Social Change aan de Erasmus universiteit en directeur van het SIDN fonds. Over de ethische gevolgen van een gedigitaliseerde maatschappij.

Presentatie van twee cases en vragen vanuit het publiek

de Volksbank– n.t.b.
De Volksbank heeft een heldere datavisie waarin het belang van data voor het bedrijf en het belang van privacy voor de klant met elkaar in balans zijn gebracht. Belangrijk uitgangspunt is dat klanten eigenaar zijn van hun eigen data en daarom de regie over hun gegevens moeten kunnen voeren. Daarmee zet de bank haar visie om in actie over data eigenaarschap en control. Leer hoe je een datavisie omzet naar principes voor ICT en vervolgens toepast.

Schiphol- Koen van Nol, jurist
Digital Airport Program – Seamless Flow, drukte rond toegangswegen, voorspelling verkeer, Amsterdam Airport Schiphol verzamelt potentieel heel veel data, maar hoe doen ze dat en is dat wel nodig? Leer over privacy als design principle: hoe je vertrouwen organiseert aan het begin van een project.

Denktank Innovatie en Vertrouwen - Louis Huyskes
Afsluitend presenteert De Denktank Innovatie & Vertrouwen, een initiatief van vier grote organisaties, die menen dat naarmate innovatie sneller voortraast, het vertrouwen in die innovatie steeds belangrijker wordt. Maar hoe borg je vertrouwen in innovatie? Louis Huyskes doet namens de Denktank verslag van initiatieven en dilemma’s en geeft concrete handvatten.

https://www.eventbrite.nl/e/registratie-acts-of-the-region-tada-duidelijk-over-data-46066616490

Comments

Topics