Amsterdam Smart City Transitiedag

Featured image

Dit is een besloten bijeenkomst voor partners van het Amsterdam Smart City netwerk. Zonder persoonlijke uitnodiging is het helaas niet mogelijk hierbij aanwezig te zijn. Wil je meer weten over Amsterdam Smart City of partner worden? Neem dan contact op met francien@amsterdamsmartcity.com.

De Transitiedag van Amsterdam Smart City komt eraan! Een dag in het teken van grote transitieopgaven in de regio. Juist díe transitieopgaven die alleen verder kunnen worden gebracht door met elkaar samen te werken. Want ondanks alle verschillen in het netwerk van Amsterdam Smart City, zijn ze het over één ding eens. We hebben elkaar keihard nodig om de grote noodzakelijke maatschappelijke opgaven beet te pakken. Nu meer dan ooit.

De jaarlijkse Amsterdam Smart City Transitiedag is op 6 juni bij Zoku in Amsterdam. Een dag die georganiseerd wordt in nauwe samenwerking met Kennisland, Drift, HvA, RHDHV en Flatland.

Volle inzet op barrières en doorbraken

Er wordt dit jaar vol ingezet op het verder brengen van lopende challenges en actuele thema’s: lokale energiesystemen, mobiliteitsrechtvaardigheid, verantwoorde inclusieve digitalisering en de urgentie van het inzetten op een circulaire economie. Want ook hierin is het netwerk van Amsterdam Smart City heel duidelijk: we zijn nog lang niet klaar met deze onderwerpen. Centraal staan vragen als: waar lopen we op vast, wat vraagt dat van ons en wat gaan we dan samen anders doen om de noodzakelijke transitieopgaven een stap verder te brengen?

Barrières wegnemen en grote vraagstukken een stap verder brengen

Er worden nieuwe ingangen voor het verder brengen van de challenges gezocht. Barrières worden weggenomen of inzichtelijk gemaakt, waardoor er met hernieuwde energie het gesprek aan wordt gegaan om de vraagstukken verder te brengen. Het doel is dat jij geïnspireerd, met nieuwe inzichten en nieuw handelingsperspectief de deur uitloopt. Dat je iets meeneemt wat je de volgende dag kunt toepassen, groot of klein.

Programma

  • 10.00 – 10.15 uur Inloop
  • 10.15 – 10.45 uur Welkom en Intro
  • 10.45 – 11.45 uur Ervaringsdeskundigen vertellen hun verhaal met o.a.

Mena Leila Kilani – Inspirator en verbinder voor de SDG Nederland
Jan de Dood – Visionair en auteur van "De toekomst over leven"
Bas Ruis - Directeur, oprichter en fixer bij de FIXbrigade

  • 11.45 – 12.00 uur Afronding ochtend
  • 12.00 – 13.00 uur Lunch
  • 13.00 – 14.45 uur Werksessies

Mobiliteitsrechtvaardigheid: Hoe gaan we bij mobiliteitsvraagstukken in dialoog met de doelgroep? – Kennisland, Provincie Noord-Holland, DRIFT, Vervoerregio.
Bij mobiliteitsvraagstukken, zoals het beter begrijpen van mobiliteitsarmoede en haar mogelijke oplossingsrichtingen, is het essentieel om gedetailleerd beeld te hebben van de groep die het probleem zelf ervaart. Samen reflecteren we op de machtsverhoudingen die spelen bij zo’n vraagstuk, en behandelen we methodes en handelingsperspectief om in dialoog te gaan met de verschillende doelgroepen.

Lokale energiesystemen: Lokale, slimme energiesystemen: opschalen, opschalen, opschalen – gemeente Amsterdam, Provincie Noord-Holland en HvA
De technologie is er. Mensen en organisaties staan in de startblokken. We hebben ontzettend veel learnings van innovatieproeftuinen als Live en Atelier: we zijn er helemaal klaar voor. En toch lijkt het opschalen van lokale energiesystemen als Live en Atelier ontzettend moeilijk. Waar lopen we tegen aan? Welke obstakels en barrieres zijn er die het opschalen van deze initiatieven in de weg zitten? Dit zijn de centrale vragen tijdens deze werksessie. Met elkaar gaan we op zoek naar de daadwerkelijke opgave waarvoor lokale energiesystemen een oplossing kunnen zijn, de barrieres die opschaling in de weg zitten én bieden we handelingsperspectief voor eerste vervolgstappen om wel tot de benodigde opschaling te kunnen komen.

Digitale identiteit: Hoe bereid je je goed voor op de Wet Digitale Overheid? – Gemeente Amsterdam
De Wet Digitale Overheid heeft als doel digitale dienstverlening van de overheid te verbeteren en tegelijkertijd de privacy van burgers te waarborgen. Een belangrijk onderdeel van deze wet is het veilig en betrouwbaar inloggen bij de overheid met behulp van nieuwe elektronische identificatiemiddelen (eID’s) zoals Yivi (voorheen IRMA).Gemeente Amsterdam is recentelijk een pilot gestart met Yivi. Amsterdammers kunnen inloggen op Mijn Amsterdam om de status van hun meldingen openbare ruimte en overlast te volgen. Maar hoe krijg je deze innovatie, die echt een andere manier van denken vereist, geïmplementeerd? Mike Alders (gemeente Amsterdam) wil graag met het Amsterdam Smart City netwerk de barrières in kaart brengen, en de mogelijkheden voor regionale samenwerking verkennen.

Circulaire energietransitie: Een integrale aanpak is nodig, maar hoe en met wie? – MRA, Provincie Noord-Holland, Gemeente Amsterdam
Om de economie en de samenleving te verduurzamen, zijn de energietransitie en de overgang naar een circulaire economie beide nodig. De Monitor Amsterdam Circulair laat zien dat bijv. 81% van de CO2 uitstoot van Amsterdam is toe te kennen aan materiaalverbruik. Deze transities verbinden vereist een radicaal andere integrale aanpak. Hoe gaan we dat oppakken, welke positieve voorbeelden zijn er waar we van kunnen leren, wat vraagt dit van ons?

  • 15.00 – 15.45 uur Wandelreflectie
  • 15.45 – 16.15 uur Afronding

Meer informatie

Amsterdam Smart City is een onafhankelijk platform met een internationale community van meer dan 8000 changemakers. Verbonden aan de Metropool Amsterdam, waar de inmiddels 24 aangesloten publieke en private partners met elkaar en de community co-creëren. Het online platform staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in en werkt aan stadsontwikkeling, innovatie, duurzaamheid en technologie.

Niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst willen we wonen en werken in een gezonde stad. Steden worden steeds drukker en we ondervinden de gevolgen van klimaatverandering en vervuiling. Daarom kijkt Amsterdam Smart City naar vraagstukken als: hoe maken we de overstap van fossiele naar duurzame energie? Kunnen we afval omzetten in grondstoffen? Hoe schakelen we over op schoon en elektrisch vervoer? En hoe houden we onze digitale wereld transparant en begrijpelijk?


Comments

Topics