De Slimme Stad - Slimme beleidsontwikkeling en data

Featured image

Steden staan niet los van elkaar. Nieuwere generaties verkeersdeelnemers vinden het normaal om te werken in een andere stad dan waar ze wonen. Maar ook hun vrienden, familie en sociale activiteiten bevinden zich steeds vaker in andere steden. Waar precies en welke belangrijke verkeersstromen levert dit op? En hoe kunnen we hierop beleid ontwikkelen? Tot voor kort waren we voor de antwoorden op dit soort vragen aangewezen op verkeersmodellen of statistieken als het OViN. Deze zijn echter (vaak) niet geschikt om verkeersbewegingen multimodaal in kaart te brengen. Of van jaar op jaar de ontwikkelingen te monitoren. Laat staan om betrouwbare uitspraken mee te doen. Kunnen nieuwe technieken en big data afkomstig uit bijvoorbeeld GSM, GPS, data fusion en image processing hier uitkomst bieden...

Steden staan niet los van elkaar. Nieuwere generaties verkeersdeelnemers vinden het normaal om te werken in een andere stad dan waar ze wonen. Maar ook hun vrienden, familie en sociale activiteiten bevinden zich steeds vaker in andere steden. Waar precies en welke belangrijke verkeersstromen levert dit op? En hoe kunnen we hierop beleid ontwikkelen?

Tot voor kort waren we voor de antwoorden op dit soort vragen aangewezen op verkeersmodellen of statistieken als het OViN. Deze zijn echter (vaak) niet geschikt om verkeersbewegingen multimodaal in kaart te brengen. Of van jaar op jaar de ontwikkelingen te monitoren. Laat staan om betrouwbare uitspraken mee te doen. Kunnen nieuwe technieken en big data afkomstig uit bijvoorbeeld GSM, GPS, data fusion en image processing hier uitkomst bieden? Op een kleiner schaalniveau, wegvakken en kruisingen, zijn we al snel aangewezen op microsimulatie. Vaak ingewikkelde, tijdrovende en kostbare analyses. Kunnen nieuwe technieken en big data helpen het verkeer in goede banen te leiden; op strategisch, tactisch en operationeel niveau? Na enkele korte informatieve inleidingen willen we tijdens deze middag verkennen welke vragen u beantwoord wilt zien en hoe deze technieken hieraan bij zouden kunnen dragen. Voor wie?

Het programma is interessant voor medewerkers van gemeenten, provincies, stadsregio’s, het Rijk, reizigersorganisaties en openbaarvervoerbedrijven. Let op: CROW-KpVV kan besluiten dat deelname niet mogelijk is, bijvoorbeeld als blijkt dat bepaalde groepen oververtegenwoordigd zijn of als het maximum aantal deelnemers overschreden wordt. Medewerkers van decentrale overheden krijgen voorrang.

http://www.crow.nl/bijeenkomsten-en-congressen/slimme-stad-slimme-beleidsontwikkeling-data?skuzen...

Comments

Topics