De stad als laboratorium

Featured image

Steden staan voor grote maatschappelijke en ruimtelijke opgaven. Hoe blijven ze bijvoorbeeld leefbaar en toegankelijk voor alle groepen bewoners? Stadslabs ontwikkelen in samenwerking met bewoners oplossingen voor uiteenlopende vraagstukken in de stad. Zo onderzoekt het ene stadslab bewonersbehoeften door middel van dialogen. Een ander stadslab introduceert een groen platform. Maar wat zijn stadslabs eigenlijk voor organisaties? Hoe pakken ze activiteiten aan en overleven ze financieel? Wat hebben stadslabs al bereikt en welke toekomst gloort aan de horizon? We spreken erover met stadslabs uit het hele land.

Met onder anderen
Maarten Rector
StadsLAB033, uitvoerend bestuurslid

Annet Struik
Medeoprichter Impact LAB & sociaal innovator

Paul van Bussel
Oprichter Ploeg id3 & Architect

Edwin Raap
Stadslab Landtong Nieuwe Meer, Projectleider bij Natuurlijke Zaken

Jacob Spaander
LAB.z

Saskia Müller
Stadslab Circulair Buiksloterham

We gaan deze avond met verschillende stadslabs in gesprek over hun activiteiten, uitdagingen en dromen. We spreken met Maarten Rector van StadsLAB033 uit Amersfoort, Paul van Bussel van Ploegid3 uit Groningen, Edwin Raap van Stadslab Landtong uit Amsterdam, Jacob Spaander van LAB.z uit Zaanstad, Saskia Muller van Circulair Buiksloterham Community uit Amsterdam en Annet Struik van het Impact LAB uit Leiden.

In het tweede deel van de avond gaan we samen met de stadslabs aan tafel in gesprek over de volgende thema’s:
• Hoe meet je de successen van projecten? ( Impact LAB)
• Hoe maak je verbinding met en tussen bewoners? ( LAB.z)
• Hoe creëer je een leefbare ruimte ? ( Ploegid3)
• Hoe zet je creativiteit in voor de stad? (Stadslab Landtong)
• Hoe kun je een verbindende factor vormen in het proces van het oplossen van maatschappelijke vraagstukken? (StadsLAB033)
• Hoe houdt je je staande als stadslab? (Circulair Buiksloterham Community)

https://dezwijger.nl/programma/de-stad-als-laboratorium

Comments

Topics