Smart & Circular City opleiding

Featured image

Waarom smart & circular?

De stad wordt steeds ‘slimmer’ en moet meer circulair worden. Steeds meer zaken zijn verbonden; mens en ruimtelijke omgeving. De tijdvan the internet-of-things is aangebroken. Daar moeten alle partijen nog aan wennen. Wat levert het nu eigenlijk echt op en waar liggende grenzen: hoe ver moeten we gaan? “Als we steden niet kunnen verduurzamen kunnen we de planeet niet redden (Ban Ki-moon)”.Dit vraagt om een nieuwe en geïntegreerde stedelijke oplossingen voor energie, gebouwde omgeving, mobiliteit. Het vraagt om andersontwerpen, anders produceren, anders consumeren en om het laten cirkelen van grondsto en door biobased oplossingen, of door re-use,repair, refubish, remanufature of recyclen.

Doel van deze opleiding Smart & Circular City

Deze opleiding gaat in op de context van slimme én (economisch) duurzame gebieden en wat daar allemaal bij komt kijken. Praktischevoorbeelden en tools, steeds in relatie tot het waarom en hoe van het inzetten van eigentijdse technologie om de gewenste woon-,werk- en leefomgeving te realiseren. Alle deelaspecten van Smart & Circular City staan centraal. Daarbij krijgt u concrete voorbeelden entools aangereikt zodat u na de opleiding in uw eigen omgeving een verandering in kunt zetten!

Hoofdthema's van de opleiding:

  • Kennis en inzichten in Smart & Circular Cities
  • Data (smart, open, big) als fundament van Smart & Circular City
  • Smart Mobility
  • Smart Energy & Circular Buildings
  • Circulaire gebieden en ketenoplossingen

Met praktijkcases van o.a. gemeente Eindhoven, Stad Gent en gemeente Almere.

Bekijk het programma

http://www.euroforum.nl/energie/opleiding-smart-city-sustainable-city/

Comments

Topics