City-zen Virtual Power Plant Bewonersbijeenkomst

Op 29 juni, een zomerse avond voor het weekend, kwamen deelnemers en het projectteam bijeen om de resultaten rondom City-zen project Virtual Power Plant (VPP) te bespreken.

Een Virtual Powerplant – virtuele energiecentrale – is een online platform dat de productie en het verbruik van zonne-energie van mensen verzamelt (door het gebruik van een batterij) en het overschot lokaal opslaat. Door deze samenvoeging is het mogelijk om energie te verhandelen op de groothandelsmarkten: het gebruik van een huisbatterij laat u energie opslaan wanneer de elektriciteitsprijzen laag zijn en ontlaadt de batterij wanneer er veel stroom is. Handelen op de energiemarkten met batterijsystemen die zijn geïnstalleerd bij huishoudens in één individuele buurt is nieuw.

Aan het woord kwamen alle betrokken partijen: NeoSmart, Energy Exchange Enablers, Sympower, Alliander, Amsterdam Smart City/City-zen en natuurlijk de deelnemers zelf met al hun vragen en opmerkingen. De deelnemers zijn natuurlijk de echte helden, de koplopers die de energietransitie daadwerkelijk vormgeven.

De techniek

VPP is een echt innovatieproject waar niet alles in één keer goed gaat – juist door vallen en opstaan leer je hoe een technische toepassing werkt in de praktijk. Bijvoorbeeld is het belangrijk te weten wat het effect is van VPP op het elektriciteitsnetwerk. In Amsterdam Nieuw-West zijn op verschillende niveaus in het elektriciteitsnetwerk metingen geplaatst om de impact van de VPP op het netwerk te kunnen bepalen. Komende maanden (tweede halfjaar 2018) worden verschillende proeven uitgevoerd en vindt monitoring plaats.

Daarnaast is gebleken dat bij het installeren en sturen van de batterijen het tot stand brengen van een stabiele dataverbinding soms moeizaam verloopt. Dit zorgt voor verkeerde of ontbrekende meetwaarde, wat het voorspellen en sturen van de VPP moeilijker maakt. Ook hebben batterijverliezen en warmteontwikkeling de volle aandacht.

Werk aan de winkel dus!

Tot het einde van het jaar wordt er hard gewerkt aan een aantal onderwerpen:
1) Onderzoek naar meetafwijkingen en de rol van de batterij daarin.
2) Het verbeteren van de VPP voor het inzetten van de batterij voor energiehandel.
3) De financiële resultaten van de energiehandel, analyse van wat het nou uiteindelijk oplevert.
4) Daarnaast wordt de administratieve organisatie op orde gebracht.

Er is positief gereageerd op de bewonersbijeenkomst; met name een overzicht van de stand van zaken en de mogelijkheid vragen te stellen worden erg gewaardeerd. Er zal in het najaar een tweede bijeenkomst worden georganiseerd.

http://www.cityzen-smartcity.eu/city-zen-virtual-power-plant-bewonersbijeenkomst/

Comments

Topics