Digital Twin voor stedenbouw

Slimmere plannen voor de stad beginnen met beter begrijpen hoe de stad beweegt.

De toenemende digitalisering en technologisering hebben grote impact op de stad. Net als de klimaatadaptatie, de woningmarkt en de energietransitie. Maar de data die in de netwerksamenleving wordt gedeeld stelt ons in staat de opgaven aan te pakken en samen te werken aan een betere stad. De mechanismen daarvoor vinden we in Digital Twins, in de vorm van een 3D stadsmodel, datavisualisaties en geografische analyses.

Met het veranderen van de steden, verandert ook de stedenbouw. Flexibiliteit, transparantie, verbondenheid en betekenis staan voorop en data maakt dat mogelijk. Geografische data-analyse maakt patronen en verbanden zichtbaar, geeft inzicht hoe de stad beweegt. Daarmee kunnen ontwikkelingen in de gewenste richting worden (bij)gestuurd.

Dit kaartverhaal laat zien hoe dat werkt.

https://storymaps.arcgis.com/stories/71cd7ef2f092419ca1f02415e35d7d2f

Comments

Topics