Energy Innovation blog #2: Ee'yoo

Featured image

Every week I present this community with one of the smart energy solutions that I came across during conversations I have with innovators. These solutions may help Amsterdam realise the energy transition in a more effective or efficiënt manner.

For this second post I will focus on an ambitious start-up. It combines process-management, ICT and financial instruments to speed up the renovation of buildings to make them more sustainable. I'm talking about: Ee'yoo. 'The easiest way to a sustainable household'. (In Dutch)

For this second post I will focus on an ambitious start-up. It combines process-management, ICT and financial instruments to speed up the renovation of buildings to make them more sustainable. I'm talking about: Ee'yoo. 'The easiest way to a sustainable household'. (In Dutch)

Hoe werkt de oplossing?

Ee'yoo is regisseur van buurtgerichte verduurzamingstrajecten om de bestaande bouw versneld van het aardgas af te krijgen. Een complexe klus en daarvoor kiezen zij voor allesomvattende aanpak. De dienstverlening van Ee'yoo richt zich namelijk op een combinatie van procesmanagement, data-analyse, bewonerscommunicatie via een app, en gebouw gebonden financiering. Dit moet zorgen voor een betaalbare renovatie waarin alle drempels voor bewoners worden weggenomen. Momenteel wordt de Ee'yoo methode ingezet binnen een samenwerkingsverband in Eemnes waarbij in een jaar 1.000 woningen worden gerealiseerd. Daarnaast heeft Ee'yoo internationale aandacht, via een beginnende samenwerking met de TU Delft, de Berkely university in California en PG&E, de grootste netbeheerder van Californië.

Het regisseren van verduurzamingstrajecten is op zich niets nieuws. Dus wat maakt dit zo onderscheidend? Wat ik vooral interessant vind aan Ee'yoo is hun toepassing van automatisering in combinatie met de gebouw gebonden financiering. Om te beginnen maakt Ee'yoo gebruik van verschillende opendata bronnen om gebiedsgericht advies te geven om knelpunten en kansen te identificeren, kosten in te schatten en de haalbaarheid van een project te bepalen. Dit wordt gebruikt om lokaal een (technisch) procesplan samen te stellen tussen de gemeente, woningeigenaren, en bouw- en installatiebedrijven.

Bewoners worden in dit proces persoonlijk meegenomen om hun wensen en deelname te bespreken, maar ook hun investeringsruimte. Om dit proces te ondersteunen heeft Ee'yoo een gebruiksvriendelijke app ontwikkeld die bewoners stapsgewijs in de verduurzaming van hun buurt mee neemt. De app fungeert als centrale informatievoorziening, communicatietool en speelt na oplevering een rol in monitoring en onderhoud. Natuurlijk zijn niet alle bewoners even goed met techniek, en daarom staat Ee'yoo ook garant voor persoonlijke begeleiding. Samen met de bewoners wordt een persoonlijk investeringsplan opgesteld over wat de verduurzaming financieel voor hen betekent. Des app is daarin een handig instrument om het bewoners net wat gemakkelijker te maken.

Het investeringsplan van bewoners is onderdeel van een financieringsmodel waarin de gemeente, provincie en de centrale overheid garant staat voor de investering en zo object gebonden financiering voor 30 jaar mogelijk maakt. Het onderscheidende hieraan is dat gebruik gemaakt wordt van de baatbelasting. De object gebonden financiering betekent dat op het moment dat bij verhuizing de financiering overdraagbaar is op een nieuwe bewoner. Hierdoor loopt de bewoner minder risico en worden de lasten gelijkmatig verdeeld over de levensduur van de verduurzaming. In Eemnes zal Ee'yoo de eerste zijn in Nederland die de financiering middels baatbelasting gaat uitvoeren in de praktijk. Hierover hopen zij in maart formeel akkoord op te krijgen. Een mooi vooruitzicht, lijkt me!

Hoe draagt het bij aan de energiedoelstellingen van Amsterdam?

Concreet draagt Ee'yoo bij aan het versnellen van het verduurzamen van bestaande bouw. Zowel de informatievoorziening van en naar bewoners toe, als het financieringsmodel, dragen hier aan bij. Bewoners betrekken en op de hoogte houden is een essentieel, maar ook tijdrovend proces. De Ee'yoo app biedt een extra communicatiekanaal om dit proces op effectieve wijze te versnellen. Daarnaast moet hun financieringsmodel ervoor zorgen dat woningeigenaren de investering in hun woningen aandurven en aankúnnen. Dit kan enorm helpen in de verduurzaming van VVE's

Nog twee dingen over de app (dit is immers "smart city"). Ten eerste, biedt de app ook tips aan om duurzaam gedrag bij bewoners te stimuleren. De app leent daarbij elementen van gamificatie. Bewoners worden bijvoorbeeld bewust gemaakt dat het geld oplevert als je een ongebruikte smartphone oplader uit het stopcontact haalt. Door de energiebesparing direct te vertalen in een financiële beloning, moet de bewoner beter bewust worden van de voordelen van duurzaam gedrag. Uiteindelijk bespaart dit geld, wat ten goede komt aan de investering.

Ten tweede, zit een ander belangrijke bijdrage van de app in monitoring en onderhoud. Als onderdeel van het financieringsmodel wordt na oplevering 30 jaar lang het energieverbruik vergeleken met het energieverbruik zoals in het investeringsplan is opgenomen. Op het moment dat blijkt dat er een afwijking is, wordt de bewoner via de app geïnformeerd. Er kan dan worden bepaald of de oorzaak ligt door gedragswijziging van de bewoner(s), falende installaties of de kwaliteit van de schil. In ieder van deze situaties wordt door Ee'yoo onderzocht hoe de afwijking te corrigeren valt. Voor de stad Amsterdam betekent dit met name dat er geborgd wordt dat verduurzamingstrajecten binnen de bestaande bouw, het beoogde resultaat leveren. Zo kunnen we er zeker van zijn dat er daadwerkelijk stappen worden gezet naar een duurzame stad.

Wat is er nodig om deze oplossing in Amsterdam te implementeren?

Ee'yoo stelt zich als ambitie om gemeenten, woningeigenaren, bewoners, en bouw- en installatiebedrijven het zo makkelijk mogelijk te maken om de bestaande bouw te verduurzamen. Dit heeft als gevolg dat hun dienstverlening een enorm brede opzet heeft. En die allesomvattendheid is moeilijk zomaar ergens in te passen. Wat Ee'yoo dus vooral nodig heeft, is ruimte om te experimenteren. We zouden het als stad eigenlijk gewoon eens moeten proberen. Maarja, waar begin je? Bij wie begin je?

Een interessant startpunt hiervoor is om te onderzoeken hoe Ee'yoo een rol kan spelen in de energie adviezen van de gemeente Amsterdam aan VVE's. Op dit moment wordt kosteloos een energieadviseur ter beschikking gesteld om samen met een VVE de mogelijkheden voor energiebesparing of energieopwek te bespreken. De Ee'yoo methode kan heel goed passen in de opvolging hiervan. Bijvoorbeeld als het aankomt op de informatievoorziening door de app ter beschikking te stellen aan bewoners. VVE's zouden zo al een persoonlijk investeringsplan kunnen opstellen om de haalbaarheid van de verduurzaming te toetsen. Anderzijds is het interessant om te kijken hoe het financieringsmodel van Ee'yoo kan worden ingezet om gebouw gebonden financiering voor de VVE's mogelijk te maken. Dit kan een enorme drempel om te investeren bij wegnemen bij bewoners. Bovendien kan de monitoring van Ee'yoo een belangrijke winst geven in de borging van prestaties. In beide gevallen is de eerste stap om gewoon maar eens het gesprek aan te gaan en te kijken wat de opties zijn.

Wat vind de Community? Waar kan Ee'yoo het best voor worden ingezet? Zijn dit vooral de VVE's, of zouden woningcorporaties en kantoren ook gebruik moeten maken van een dergelijke aanpak?


2 Comments

Arjan Bijman

Hi Melchior and citizens of Amsterdam,
I am looking forward to the first neighborhood and neighbors of terraced houses in Amsterdam who want to participate. Please like if interested...

Topics