Melchior Kanyemesha

Activity

  • 29
    Updates
  • 31
    Thumbs up
  • 6
    Comments
Melchior Kanyemesha, Programmanagement + Energy Lead , posted

Hoe zorgen we er samen voor dat er in de toekomst voldoende drinkwater aanwezig blijft in onze regio?

Featured image

Drinkwater is wereldwijd een schaars goed. In Nederland is onze drinkwatervoorziening gelukkig goed geregeld. En toch. Als gevolg van
onze veranderende wereld stapelen de transities op. Zekerheden die we lang voor lief namen worden omgegooid. Onze steden groeien, wat nieuwe kansen brengt, maar ook nieuwe uitdagingen. Dat betekent ook iets voor onze
drinkwatervoorziening. Ons gebruik neemt toe en het aanbod staat onder druk.

Binnen de Provincie Flevoland is men aan het onderzoeken wat er nu al voor nodig is om dit probleem een halt toe te roepen. Momenteel zien we de vraag naar drinkwater stijgen, de drukte in de ondergrond toenemen en door klimaatverandering (denk aan droogte en hete zomers) het watergebruik stijgen. Om voldoende drinkwater van een goede kwaliteit te garanderen moeten we werken aan een systeemverandering. Waterbesparing moet worden gestimuleerd en laagwaardig gebruik van hoogwaardige kwaliteit water moet worden voorkomen.

Het huidige drinkwatergebruik bestaat voor ca. 70% huishoudelijke- en 30% zakelijke gebruikers (regio afhankelijk). Hoe maken we bij deze doelgroepen waterbesparing de norm? En hoe zorgen we ervoor dat de kwaliteit van het water bepalend is voor het gebruik? Dit zijn vraagstukken die in de toekomst steeds relevanter worden, maar ook nú al onze aandacht vragen.

Halverwege maart zal er binnen de Provincie Flevoland een Adviseur Drinkwatertransitie aan de slag gaan die zich met deze vragen bezighoudt.

We vragen jou om hulp!

Samen met de Provincie Flevoland zoeken we daarom alvast de ideeën, ervaringen en het draagvlak van het netwerk op. We zijn op zoek naar actuele kennis over dit onderwerp en mogelijke oplossingen. Daarnaast zijn we ook specifiek geïnteresseerd in ideeën om nu al urgentie te creëren voor dit onderwerp, ondanks dat het mogelijk pas in de toekomst gaat spelen.

Ben jij een expert op het thema, of heb jij relevante ideeën en ervaringen uit andere onderwerpen? Laat je reactie achter in de comments!

Melchior Kanyemesha's picture #CircularCity
Melchior Kanyemesha, Programmanagement + Energy Lead , posted

Samen naar een warmtesysteem

Featured image

Het Servicepunt Duurzame Energie organiseert in samenwerking met Amsterdam Smart City twee kennissessies over lage- en middentemperatuur warmtesystemen. Op 5 oktober gaan we van start met een kick-off en op 26 oktober zullen we verder we verder de diepte ingaan.

Tijdens deze sessies zullen we ingaan op verschillende vraagstukken. Hoe realiseer je zo’n warmtesysteem? Welke verschillende strategieën kunnen gevolgd worden? En hoe betrek je de omgeving? We gaan dieper in op wat lage- en middentemperatuur warmtesystemen precies inhouden. Daarnaast komen verschillende ervaringsdeskundigen aan het woord. Waar liepen zij tegenaan en hoe losten ze dit op? Na het volgen van deze kennissessies heeft u de tools in handen om zelf aan de slag te gaan.

Loop je als gemeente, kennisinstelling of als publieke organisatie rond met bovenstaande vragen? Meld je dan alvast aan via deze link.

PROGRAMMA:
De eerste bijeenkomst start met een praktijkvoorbeeld van de gemeente
Nijmegen. Pieternel Blankenstein neemt ons mee in het proces dat zij hebben
doorlopen in hun tweede proeftuin. Voor welke uitdagingen kwamen zij te staan
en hoe zijn zij dit aan het oplossen? Daarna komt Martijn van Lier van bureau
Over Morgen aan het woord die meer uitleg geeft over lage- en middentemperatuur
warmtesystemen. Past het wel binnen uw gemeente en wat moet er allemaal
georganiseerd worden? Met de nieuw opgedane kennis gaat u onder begeleiding van
een expert zelf aan de slag met het maken van een stappenplan.

13.30 - 14.00: inloop met koffie en thee

14.00 – 14.10: kick-off

14.10 – 14.25: jullie uitdagingen

14.25 – 14.50: voorbeeld uit de praktijk door Pieternel Blankenstein van
gemeente Nijmegen

14.50 – 15.25: ‘college’ door Martijn van Lier van Over Morgen

15.25 – 15.30: korte pauze

15.30 – 16.05: zelf aan de slag

16.05 – 16.35: feedback van expert

16.35 – 16.50: pitch

16.50 – 17.00: afsluiting

De bijeenkomst zal fysiek gehost worden in Haarlem.

Melchior Kanyemesha's picture Meet-up on Oct 5th
Melchior Kanyemesha, Programmanagement + Energy Lead , posted

Wat vind jij? Verdient serious gaming een stevigere plek in het aanpakken van transities?

Featured image

Serious gaming is een mooi hulpmiddel voor samenwerking en
besluitvorming in de energietransitie. In de afgelopen jaren hebben we
voorbeelden gezien van spellen die complexe vragen begrijpelijk kunnen maken. Neem bijvoorbeeld de HEAT tool van Alliander, het WE-Energy spel van de Hanzehogeschool Groningen, de sustainability DNA game van de Ceuvel, het Klimaatspel Plan Zuid van de Gemeente Amsterdam en het participatiespel van de Hogeschool van Amsterdam. Stuk voor stuk interessante serious games die ingewikkelde processen van verduurzamingsopgaven eenvoudiger maken.

De Hogeschool van Amsterdam en Amsterdam Smart City zoeken samen hoe we de meerwaarde van serious gaming voor energieprojecten kunnen verhogen. Enerzijds omdat we ons afvragen of de potentie wel volledig wordt benut. Anderzijds omdat opvalt dat structurele toepassing, of op grotere schaal, uitblijft. De zoektocht staat nog ver aan het begin, maar we gaan graag met anderen hierover in gesprek. En daarom vragen we jou om met ons mee te denken.

Voor wie zijn serious games?
Serious games zijn er genoeg, maar ze verschillen in de inhoudelijke focus, schaalniveau en doelgroep. Sommigen gaan uitsluitend over energie, anderen ook om andere aspecten van gebiedsontwikkeling. Daarbinnen kan het gaan over een hele regio of een bepaalde buurt. Omdat de energietransitie gaat om multistakeholder samenwerking, hebben meerdere doelgroepen baat bij het spelen van een serious game over dit onderwerp. Denk aan beleidsmakers en (nuts)bedrijven, die bijvoorbeeld moeten samenwerken om een warmtenet te realiseren.

Een doelgroep die hier niet kan ontbreken is natuurlijk de bewoner. Voor hen lijkt de toegevoegde waarde van serious games nog wel het grootst. Juist vanwege de laagdrempeligheid van een serious game is het bij uitstek een middel om mensen te helpen complexe informatie te begrijpen. Hoe meer je speelt, hoe beter je het begrijpt. En het begrijpen van een onderwerp is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen denken, praten en besluiten over een onderwerp. Een belangrijke reden om dit soort spellen extra serieus te nemen. Bovendien biedt een spel de mogelijkheid om gelijkwaardig met elkaar in gesprek te gaan. Verschillen in sociaaleconomische status zijn eigenlijk niet van belang. Sterker nog, spellen bieden juist gelegenheid om in elkaars schoenen te staan. Het helpt om elkaars perspectieven te begrijpen, of je nu bij de gemeente werkt, bij een netbeheerder, een woningcorporatie, of je huurder bent of woningeigenaar. Zo zijn er nog wel meer voordelen te benoemen. Voordelen die ook kunnen gelden voor andere transities dan de energietransitie.

Kansen
In de praktijk lijken we deze voordelen niet voldoende te benutten. Serious gaming voor de energietransitie is weliswaar op verschillende plekken ontwikkeld, maar in beperkte mate, en niet structureel toegepast. Daar komt bij dat we er ook weinig van weten. Welke spelmechanismes werken en welke niet? Wanneer zet je zo’n spel het beste in? Bij het ophalen van ideeën, de daadwerkelijke besluitvorming, of ook in de evaluatie? Zijn er eigenlijk ook risico’s? Zijn er redenen om serious gaming absoluut niet te willen gebruiken in het energieneutraal maken van wijken?

En dan nu de vraag aan jou!
Om de zoektocht kracht bij te zetten vraag ik namens Amsterdam Smart City onze community om hulp. Hoe kijk jij aan tegen serious gaming als middel om te werken aan transitieopgaven? Zie je de toegevoegde waarde van zo’n game voor buurtparticipatie? En van welke voorbeelden zouden we moeten leren – of wellicht als netwerk moeten door ontwikkelen?

We zijn benieuwd naar je ervaringen! Laat je reactie achter in de comments!

Melchior Kanyemesha's picture #CircularCity
Melchior Kanyemesha, Programmanagement + Energy Lead , posted

Zoncoalitie - Altijd de beste keuze

Featured image

Wat eind 2015 begon als een ambitieus initiatief vanuit Amsterdam Smart City, groeide uit tot een volwaardige en professionele organisatie dat nu alweer enkele jaren op eigen benen staat. Een mooi resultaat uit een jarenlange samenwerking met tientallen partijen, waaronder Alliander, de Gemeente Amsterdam, Tertium en natuurlijk de Zoncoalitie-leden zelf! Super gaaf om te zien hoe ver ze zijn gekomen. Mede dankzij de Zoncoalitie wordt het steeds makkelijker voor vastgoedeigenaren en gemeenten om zonnestroom van daken te krijgen.

Benieuwd waarom ik er over begin? De Zoncoalitie heeft een nieuwe bedrijfsvideo gelanceerd.
Klik hier om het te bekijken!

Melchior Kanyemesha's picture #Energy
Melchior Kanyemesha, Programmanagement + Energy Lead , posted

Utilize residual heat of data centers

Amsterdam builds more and more data centers. These data centers use up alot of electricity, but also provide a lot of heat. The innovation team of the City of Amsterdam is gathering information concerning how we can use this residual heat for both existing and new buildings. And now we're asking the ASC community for input!

How can we utilize the heat data centers produce? Do you have some inspiring ideas or examples?

Kind regards,
Melchior

Melchior Kanyemesha's picture #Energy
Melchior Kanyemesha, Programmanagement + Energy Lead , posted

Energy Innovation Blog #9: OMONS

Featured image

Dear Smart people of Amsterdam,

Every week I present the community with one of the smart energy solutions that I came across during conversations I have with innovators. These solutions may help Amsterdam realise the energy transition in a more effective or efficient manner.

For the nineth post in this blog I will focus on a digital tool for collaboration and decision-making. Creating a futureproof, green and selfsufficient energy system in the city of Amsterdam isn't something that can be implemented top-down. It will only be achieved by working together with citizens. But how can the largest city in the Netherlands involve all her inhabitants in the energy transition? Alliander DGO present a key ingredient in realising citizen involvement: OMONS (In Dutch)

Hoe werkt de oplossing?

OMONS is een digitaal hulpmiddel voor het realiseren van bewonersparticipatie in de energietransitie. Het is erop gericht om bewoners samen met hun gemeente te laten besluiten over de nieuwe energievoorziening in hun buurten. OMONS geeft inzicht in de mogelijke energiemaatregelen die per woning beschikbaar zijn en laat zien wat dit betekent voor de gehele buurt. Het maakt op individueel en collectief niveau duidelijk wat de gezamenlijke impact is van bepaalde oplossingen voor energie opwekking, de mate van energiebesparing en ook bepaalde type infrastructuur. Door bewoners hun eigen voorkeuren en behoeften te laten aangeven, hoopt OMONS bij te dragen aan draagvlak, betrokkenheid en bewustwording.

Het platform kent een aantal functionaliteiten. Ten eerste is er de woningwizard en maatregelenatlas. Die stelt bewoners in staat om hun eigen woning en energieverbruik in te laden in OMONS. Dit kan eenvoudig, om even gauw een beeld te krijgen, maar ook gedetailleerd, waarbij je een stuk meer informatie moet geven. Ten tweede is er het buurtoverzicht. Het buurtoverzicht maakt onder meer duidelijk hoe duurzaam de eigen situatie is in vergelijking tot die van de buurt. Hier kunnen bewoners voor zowel henzelf, als voor de buurt inzicht krijgen in het elektriciteits- en gasverbruik, de geïmplementeerde of overwogen maatregelen en de financiële situatie, bijvoorbeeld de terugverdientijd. Ten derde biedt OMONS een communicatietool. Hier kunnen bewoners vragen te stellen aan elkaar, aan de gemeente of een aangestelde buurtcoördinator. Via deze tool wordt bijvoorbeeld ook gedeeld wanneer een keuze gemaakt moet worden, of worden bewoners op de hoogte gehouden van het proces en de voortgang in de buurt.

Hoe draagt het bij aan de energiedoelstellingen van Amsterdam?

De energietransitie draait om samenwerking tussen gemeenten, bewoners, publieke én private partijen, tijdens een periode van onduidelijkheid, twijfel en onzekerheden. Dit is voor alle organisaties en bedrijven zoeken en soms even schuren, maar met name in relatie tot bewoners gaat dit vaak mis. Bewoners kunnen natuurlijk niet als één groep worden aangesproken. Doorgaans is er enige vorm van samenwerking met gemotiveerde en enthousiaste bewoners die als koploper te boek staan. Echter raakt de energietransitie alle bewoners binnen en buiten Amsterdam. En hoewel niet iedereen dezelfde mate van betrokkenheid verlangt, is een goede relatie met verschillende bewoners nodig om de transitie tot een succes te brengen. Weerstand, verhoogde kosten en zelfs desinvesteringen liggen op de loer, wanneer onvoldoende wordt samengewerkt met bewoners.

OMONS stimuleert de noodzakelijke samenwerking tussen gemeenten en bewoners. Denk bijvoorbeeld aan wat er voor nodig is om in Amsterdam een warmteplan per buurt op te stellen. Daarvoor moet bekend zijn wat de opties tot verduurzaming zijn met de bestaande energie infrastructuur en van infrastructuur die nog moet worden aangelegd. En wat die opties zijn, is ook afhankelijk van aanwezige energiebronnen zoals restwarmte, de energiebehoefte van gebouwen of hoeveel energie er lokaal kan worden opgewekt. Wil je als bewoner een volledig elektrische warmtevoorziening, dan moet het elektriciteitsnet daartoe berekend zijn en zal je woning wellicht beter geïsoleerd moeten worden. Dit geeft vragen over de financiering, de planning en doorlooptijd, de uitvoering, de alternatieven, of eventuele haken en ogen. En misschien nog wel het belangrijkste: wat willen de buren eigenlijk? OMONS helpt om op al deze aspecten helderheid te verschaffen. Dit vergroot het draagvlak tot verduurzaming en zorgt ervoor dat er in Amsterdam per gebied sneller de juiste keuzes worden gemaakt.

Wat is er nodig om deze oplossing te implementeren?

Om OMONS in te zetten moet er op voorhand een hoop informatie bekend zijn over de mogelijke energieoplossingen in een gebied. Wat zijn de kansen voor zon, geothermie, restwarmte, groengas, etc.? Dit vereist betrouwbare gegevens. Bewoners die een bepaalde keuze maken, moeten die keuze namelijk ook kunnen uitvoeren. Veel informatie die nodig is voor het verduurzamen van een gebied is verspreid onder verschillende partijen. Bijvoorbeeld inzicht in gepland onderhoud en renovatie, kaveluitgifte of andere ontwikkelingen in een gebied. Daarnaast loont het om bijvoorbeeld de gegevens van energie innovaties die in deze blogreeks behandeld zijn, in te laden in het platform. Het bij elkaar brengen en open delen van data is een belangrijke voorwaarde om een tool als OMONS zo effectief mogelijk te kunnen benutten.

Verder is het voor deze oplossing nodig dat de gemeente Amsterdam open staat voor directe participatie en betrokkenheid van haar bewoners. OMONS werkt niet als er vooraf een plan is gemaakt waar niets meer uit te kiezen valt. Het is belangrijk om vooraf te bepalen hoe de output van het platform ingezet gaat worden. Welke spelregels spreek je met elkaar af? Waar laat de gemeente bewoners wel over mee beslissen en waarover niet? Hoeveel zeggenschap krijgen huurders? Bovendien zal per buurt lokale betrokkenheid aangewend moeten worden om een gebiedsteam aan te stellen. Een team van trekkers dat weet wat er speelt in het gebied en beschikbaar is voor vragen en steun. Bewonersparticipatie betekent in die zin ook dingen loslaten. De gemeente zal een rol moeten aannemen waarin het de kaders en randvoorwaarden schets waarmee de stad autonoom en organisch het gewenste einddoel kan bereiken.

Wat vindt de Community? Hoe kijken jullie aan tegen bewonersparticipatie in de energietransitie? Leidt betrokkenheid van en samenwerking met bewoners tot meer versnelling of is het efficiënter om top-down besluiten te nemen?

Melchior Kanyemesha's picture News