Energy Transition Roadmap Amsterdam: 15/03 in Pakhuis de Zwijger

Wat is de lokale energiepotentie van de metropoolregio Amsterdam?

Amsterdam heeft zich als doel gesteld om CO2-neutraal en aardgasvrij te worden, in lijn met de Parijs-akkoorden. Om succesvol te zijn in het halen van deze klimaatambities, moeten we nu starten. De Roadmap is het masterplan voor een duurzaam energiesysteem voor de metropool Amsterdam. Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design & Sustainability, presenteert de Roadmap met praktische voorbeelden uit lokale buurten en toont de verschillende scenarios in het realiseren van ambitieuze klimaatdoelstellingen.

“CO2-neutraal en aardgasvrij worden, in lijn met de Parijs-akkoorden.” Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Amsterdam is een stad met een grote variatie aan wijken gebouwd in verschillende tijdsperioden, die elk om een specifieke benadering vragen. Voor de duurzame energietransitie zijn ingrijpende maatregelen nodig, zoals vergaande energierenovaties, uitleg van nieuwe warmtenetten en grootschalige productiefaciliteiten voor zonnestroom, geothermie en groen gas. Dit vraagt om harde keuzes, een strakke planning en doortastende aanpak. Het nieuwe college mag er na 21 maart meteen mee aan de slag. Om de transitie tot een succes te maken, met een verbetering van de leefkwaliteit van Amsterdam, moeten politiek, overheid, bedrijven en burgers nauw samenwerken.

Vanuit het Europese onderzoeksproject City-zen is gewerkt aan een routekaart (‘Roadmap’) die kan helpen bij deze Amsterdamse energietransitie.

Met in dit programma onder anderen: Andy van den Dobbelsteen (TU Delft), Jasper Groen (GroenLinks), Ilse Wissink (Energy Exchange Enablers), Otto Reinstra (Waternet), Ilse Koreman (Groene Grachten) , Ingrid Houtepen (Stichting !WOON)

Kijk voor meer details op Pakhuis de Zwijger, Roadmap Amsterdam: https://dezwijger.nl/programma/roadmap-amsterdam

https://dezwijger.nl/programma/roadmap-amsterdam

7 Comments

Anonymous

Hi Herman, is de samenvatting te benaderen via dezelfde link? Zo niet, deel je de link naar de NL versie op deze locatie?

Herman van den Bosch's picture
Herman van den Bosch

Ik zit voor de 'buis'. Dank je en wie weet tot ziens. Ik heb voor de liefhebbers trouwens ook een NL versie gemaakt van mijn samenvatting van de energierapporten.

Anonymous

Waarschijnlijk al bekend, Pakhuis de Zwijger biedt een livestream aan om het event te kunnen volgen.

Herman van den Bosch's picture
Herman van den Bosch

Dag Ruby,

nee, ik kan daarvoor die dag niet naar Amsterdam komen, ondanks het feit dat het een boeiend debat lijkt te worden (Ik woon in de omgeving van Maastricht!).

Anonymous

Thank you for sharing your summaries! We discuss this evening how Amsterdam can realize goals, of course the goals that are set due to the Paris Agreement. Are you present at the Roadmap Amsterdam Thursday the 15th of March?

Topics