Nieuwe mobiliteitsoplossingen vereisen slimme ICT

De komende jaren zal het Nederlandse wagenpark ingrijpend veranderen. Het percentage elektrische voertuigen is momenteel weliswaar nog zeer klein, maar zal naar verwachting de komende jaren sterk gaan groeien. Dat gaat zonder twijfel leiden tot forse problemen in het elektriciteitsnetwerk van ons land. Er is daarom veel nieuwe kennis en veel slimme ICT nodig om de smart mobility-oplossingen waaraan nu wordt gewerkt straks ook daadwerkelijk mogelijk te maken.

Nog afgezien van de vraag of het grid wel in staat zal zijn om te gaan met de snelle groei van elektriciteit opgewekt door windmolens en zonnepanelen, gaat de vraag naar elektrische energie ook nog eens drastisch veranderen. Het moment waarop met name zonne-energie kan worden opgewekt sluit namelijk niet aan op de tijdstippen waarop de vraag naar elektrische energie wel eens zou kunnen gaan pieken. Elektrische auto’s zullen immers vooral ‘s avonds worden opgeladen, terwijl overdag de meeste zonne-energie wordt opgewekt. Daarom wordt in het kader van het Europese EV-Energy project gekeken naar technieken en tools waarmee deze mismatch kan worden voorkomen of kan worden bijgestuurd.

Lees meer:

https://businessenit.nl/2018/12/20/nieuwe-mobiliteitsoplossingen-vereisen-slimme-ict/

1 Comment

Herman van den Bosch's picture
Herman van den Bosch

Het anticiperen van de gevolgen van de overgang naar elektrische auto's zou wat mij betreft gepaard moeten gaan - beter voorafgegaan moeten worden door - een heroverweging van het autogebruik zelf.

Topics