Province of Noord-Holland subsidises circular economy knowledge exchange (in Dutch)

De provincie Noord-Holland wil de aandacht voor de noodzaak en kansen van een circulaire economie bij de inwoners van Noord-Holland stimuleren. Daarvoor stelt zij in 2020 €25.000,- beschikbaar (max. €5.000,- per project) voor stichtingen en verenigingen die via kleinschalige activiteiten dit onderwerp bij bewoners voor het voetlicht brengen.

Voor meer informatie over deze (en andere) subsidieregeling(en) kan je terecht bij het subsidieloket van de provincie Noord-Holland. Deze is te vinden in de bijgevoegde link. Subsidieaanvragen kunnen tot en met 30 oktober 2020 worden ingediend.

https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2020/Juni_2020/Subsidie_voor_kleinschalige_circulair...

4 People think this is smart

Comments

You need to log-in or register to leave a comment.

Topics

More news