Smart (dis)charging of electrical cars is getting closer

Vehicle to Grid, a concept developed to use electrical cars as back-up power during outages, also provides solutions for storage of renewable electricity in the Netherlands.

Grid company Alliander, energy management partner Engie, Mitsubishi Motors, the Amsterdam University of Applied Sciences and Amsterdam Smart City put their heads together to investigate whether this technique could succeed in practice. Within the scope of a Switch2SmartGrids project they realized two well performing Vehicle to Home installations, right at the driveway of peoples' homes. In addition, they researched new business models and the earning potential.

Read on in Dutch.

Vooral Vehicle to Office heeft potentie
De techniek achter Vehicle to Grid - waarmee een elektrische auto kan worden geladen én ontladen via een ‘bi-directionele’ laadpaal is nog niet op grote schaal beschikbaar. Juist daarom is het bijzonder dat er inmiddels twee huizen voorzien zijn van zo’n teruglaadpaal die slim kan communiceren met het energiemanagementsysteem van het huis. Uit het onderzoek blijkt dat Vehicle to Home vooral interessant is als de (tweede) auto veel aan de laadpaal staat, of als in de toekomst het teruglevertarief verandert. Van de onderzochte business modellen lijkt daarom Vehicle to Office kansrijk, de auto’s van werknemers en bezoekers zijn daar juist aanwezig als de zon schijnt én als er de grootste vraag naar energie is.

Technologie verder brengen
Er is veel interesse in het onderwerp en in Nederland zijn enkele koplopers daadwerkelijk bezig met het opzetten van proefprojecten. Toch moet de techniek nog een stap verder komen voordat Vehicle to Grid echt grootschalig kan worden opgepakt. De ontwikkelingen zijn gunstig; een groot deel van de elektrische en hybride auto’s in Nederland is klaar voor deze techniek, er zijn inmiddels prototypes van de teruglaadpalen beschikbaar, de kosten zijn flink gedaald en een positieve business case komt dichterbij, vooral bij elektrische auto’s met een grote batterijcapaciteit. Voor bedrijven biedt dit aantrekkelijke mogelijkheden in de nabije toekomst.

Geld verdienen met Vehicle to Grid
Binnen het project is uitgebreid onderzoek gedaan naar de potentie van Vehicle to Grid. Uit deze berekeningen blijkt dat de elektrische autorijder 25% goedkoper uit kan zijn als hij bereid is zijn batterij beschikbaar te stellen voor smart charging; het slim laden op de meest gunstige momenten als er een overvloed is aan duurzame stroom, zoals wind- of zonne-energie. Een voordeel dat behaald wordt door te handelen op basis van prijsschommelingen op de energiemarkt. Met Vehicle to Grid kan dat voordeel, in theorie, want dat is nog niet in de praktijk getest, verder oplopen tot zo’n 28%. Het aanbieden van zogenaamd regel- of reserve vermogen op de onbalansmarkt kan extra voordeel bieden. Aanbieders moeten dan kunnen beschikken over het vermogen van circa 250 elektrische auto’s. Ten slotte kunnen opbrengsten nog verder oplopen als er ook op regionaal niveau balanceringsdiensten aangeboden worden, al laat de wet- en regelgeving dit nu nog niet toe. Als de aanname klopt dat in de toekomst de extra kosten voor teruglaadpalen verder dalen, dan kan er echt geld verdiend worden.

Wat is het Vehicle to Grid?
Vehicle to Grid is een verzamelnaam voor verschillende toepassingen waarbij de batterij van de elektrische auto wordt ingezet als stroombuffer. Zo heb je ‘Vehicle to Home’, ‘Vehicle to Office’ en het daadwerkelijke ‘Vehicle to Grid’. Het is een systeem waarbij laadpaalbeheerders of energiemaatschappijen (de zogenaamde ‘aggregator’) het vermogen van een groot aantal aangekoppelde auto’s gebruiken om de netbeheerder te helpen bij het in balans houden van het elektriciteitsnet, en daarmee tegelijkertijd slim gebruik maken van fluctuerende energieprijzen.

De potentie van Vehicle to Grid is groot. Er zullen, als het aan de overheid ligt, in 2025 al een miljoen elektrische auto’s in Nederland rondrijden. Dat betekent, in theorie, dus ook een miljoen batterijen die, gekoppeld aan een teruglaadpaal, gebruikt kunnen worden om stroom te leveren of tijdelijk in op te slaan.

Vehicle to Grid congres
Tijdens het Vehicle to Grid congres op woensdag 6 december staan de resultaten, learnings en vervolgstappen centraal. Lees meer over het programma: https://www.amsterdameconomicboard.com/en/agenda/41138

Meer informatie
Longread https://amsterdamsmartcity.com/p/vehicle-to-grid
Video https://www.youtube.com/watch?v=Cx8tAPmTY9U

https://amsterdamsmartcity.com/p/vehicle-to-grid

2 Comments

Annelies Van der Stoep's picture
Annelies Van der Stoep

@adrianbolton Will you join us on December 6th to talk about smart charging and vehicletogrid especially?

Anonymous

Dear Annelies
Here at Airsynergy we have already developed an OffGrid Solar and Micro Wind Project to support EV Charging Stations. If you would like further details and would be interested to talk with us please do get in touch and I will be happy to give you further details.

Adrian.bolton@airsynergy.ie
www.airsynergy.ie

Topics