Smart Sessies

Featured image

We help Smart City Projects to share knowledge, and transform best-practices into solutions for communal problems. (Dutch).

Programma:
1. Value and Impact: de eerste sessie heeft als doel om kennis te maken en enkele gemeenschappelijke knelpunten onder de loep te nemen. We gaan inventariseren welke dwarsverbanden voor groei er zijn en identificeren welke kansen er zijn in een gedeeld ecosysteem. Datum: 18 april 2017, 09.00 - 12.00

2. Business Models: de tweede sessie gaan we kijken naar business modellen en smart partnerships. Veel smart city projecten bestaan uit samenwerkende partijen met verschillende achtergronden en belangen. Toch hebben ze een gezamenlijk doel: het neerzetten van een levensvatbaar smart city initiatief. Een effectieve manier om dit te bereiken is het gezamenlijk ontwikkelen van een smart business model. Onderwerpen die aan bod komen: gezamenlijke waardecreatie, afstemmen van belangen, co-creatie, waardepropositie en verdienmodel. Voorgestelde datum: 30 mei 2017, 09.00 - 12.00

3. User involvement: Wie zijn je eindgebruikers en hoe betrek je hen? In de meeste definities van Smart Cities worden burgers beschouwd als belangrijkste eindgebruikers. Toch zien we dat bij vele innovatieprojecten de burger, of breder, de eindgebruiker niet direct betrokken worden, terwijl dat wel bij de doelstelling van het project hoort. Binnen dit thema gaan we verder bekijken wie de eind-gebruikers eigenlijk kunnen zijn. Zijn dat alleen burgers, of ook andere organisaties, investeerders of toevallige passanten? Er zijn al vele studies gedaan waaruit kansen, tools en inzichten op gebied van user involvement zijn beschreven. Dit gaan we vertalen naar praktische handvaten voor projecten in de Amsterdamse context. Voorgestelde datum: 20 juni 2017, 09.00 - 12.00

4. Upscaling: Hoe kan je project echt schaal krijgen? Dan moet je de pilotfase voorbij komen. In de life cycle van een smart city project komt er vroeg of laat een moment waarin 'opschalen' belangrijk wordt. Welke manieren van opschalen zijn er, welke drivers en barrières zijn er die opschalen en replicatie kunnen stimuleren of juist hinderen? Wat kunnen we leren van bestaande voorbeelden? En hoe vind je de massa en de kennis die verdere opschaling van het project mogelijk maken? Voorgestelde datum: NNTB, 09.00 -12.00

What is the goal of the project?

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft onderzoek gedaan naar verschillende smart city projecten in Amsterdam en is tot de conclusie gekomen dat veel initiatieven met dezelfde uitdagingen kampen. Het doel is om de opgedane kennis te delen en huidige projecten te versterken met de kennisuitwisseling.

Who initiated the project and which organizations are involved?

Amsterdam Smart City en de Hogeschool van Amsterdam hebben de handen ineen geslagen om een programma van vier Smart Sessies te organiseren voor Smart City initatieven.


Comments

Topics