Smart City Academy
Events

Are you interested in the experiences of others working in smart city projects and organizations? The Smart City Academy provides available knowledge about smart city projects and can help you with project development. This Smart City Academy page provides you with information and researches about the impact and conditions of smart city projects. Professors, teachers and students study the initiation, management, collaboration and scaling of smart city projects and would like to share these results with you. They do so by organizing events and masterclasses, by developing smart city tools and methodologies and by making research and outcomes accessible. You can find everything here. And the good news is.... You can add your knowledge too! Are you working on Smart City research? Please feel free to share your knowledge in the Academy section, under ‘Other research and theses’. The Smart City Academy is powered by the Amsterdam University of Applied Sciences. If you have any questions, you can contact smartcityacademy@hva.nl

Jantien van der Laan, Marketing Manager Amsterdam Impact at Gemeente Amsterdam, posted

Get impact-certified with Building Better Business

Featured image

Join the BBB intro event on the 12th of May to learn how to pursue a B Corp or Economy for the Common Good certification, and get inspired by keynote speaker Alice Steenland, Chief Sustainability Officer of Dassault Systèmes, which designs virtual universes to imagine sustainable innovations.

BBB, a collaboration of Amsterdam Impact, B Lab Benelux, and Economy for the Common Good, aims to help companies put social and environmental impact at the core of their business.

Sign up for the event for free > http://bit.ly/BBBintro_12May

Check out our website >

Jantien van der Laan's picture Online event on May 12th
Smart City Academy, posted

Smart City Dilemma Sessions: Smart Together

Featured image

Dit event is de tweede in een serie van Smart City events en podcasts. Deze keer is het onderwerp Smart Together.

Het doel van deze sessies is om samen een Smart City-onderwerp onder de aandacht te brengen, kennis te delen op basis van de laatste inzichten en belangrijke dilemma's te identificeren. Bij het werken met dilemma's proberen we eerst de complexiteit te omarmen, terwijl we toe werken naar oplossingen. Dit keer is het onderwerp Smart Together.

Sessie 2: Smart Together, 27 Mei, 15.00-16.30
Smart City Dilemma’s: Smart Together

Steden gebruiken steeds vaker technologie bij het aanpakken van maatschappelijk vraagstukken. Bij het aanpakken van drukte in de stad door een druktemelder, het melden van overlast kan digitaal door een meldingen applicatie. Amsterdam heeft de kennis en expertise om zelf digitale oplossingen te ontwikkelingen. Dat lukt niet altijd in alle steden. Kleine steden hebben niet altijd de capaciteit om digitale tools te ontwikkelen en als zij toch willen digitaliseren wordt hulp ingeroepen van externe partijen.

Natuurlijk jammer als in grote steden veel digitale middelen al worden gebruikt, die ook interessant zijn voor andere gebieden in Nederland. Het is interessant om de elementen te ontrafelen die het lerend vermogen tussen steden – als het gaat om digitalisering – beïnvloeden. Welke dilemma’s komen bovendrijven als je kijkt naar de mogelijkheden om bestaand technologische ontwikkelingen in het bestuur over te dragen naar andere steden.

Het doel is om dilemma’s bij het lerend vermogen te ontdekken rondom om lokaal digitaal beleid. Waarom ontstaan deze dilemma’s en wat mogelijke oplossingen zijn om dit lerend vermogen te stimuleren. Dus hoe kunnen dilemma's rondom het lerend vermogen rondom digitaal beleid worden weggenomen.

Deze tweede sessie is vooral bedoeld voor docenten, onderzoekers en andere professionals die graag meer kennis willen vergaren over het digitale samenwerken in een grote stad.

Online Programma

15.00-15.10 Introductie
15.10-15.25 Pitches
15.25-16.10 Interactieve sessies
16.10-16.30 Afronding

Het programma zal in het Nederlands zijn, maar sommige interactieve sessies zijn ook optioneel in het Engels.

Mocht je met een collega willen komen dan is hij / zij ook van harte welkom, schrijf je dan zeker in!

We hopen dat je er bij bent donderdag 27 mei!

Smart City Academy's picture Meet-up on May 27th
Eva Koops, posted

De Innovatiecampus: Businessmodellen voor kennisinstellingen

Campussen worden steeds groter, bekender en belangrijker. Het professionaliseren van de campus wordt steeds relevanter om niet alleen als kennisinstelling te worden gezien waar onderwijs wordt gegeven, maar als plek waar onderwijs, onderzoek en innovatie samenkomt. Er wordt waarde gecreëerd in economische, sociale, culturele of andere contexten. Van bedrijfsmodelinnovatie naar campusmodelinnovatie, maar welke facetten zijn hiervoor nodig?

Op 2 juni 8:30 uur willen we een eerste bijeenkomst organiseren omtrent het professionaliseren van het campusecosysteem: hoe bouw je samen aan één merk voor je campusecosysteem, hoe creëer je samen waarde en zorg je voor de juiste positionering? Oftewel, hoe genereert het campus ecosysteem een toegevoegde waarde voor de campus als geheel (onderwijs, onderzoek, bewoners, bedrijven)

Vragen die we tijdens deze interactieve sessie willen behandelen:

  • Manier van denken van businessmodel op de campus
  • Hoe benader je een campus als concept, als eigen entiteit, als bedrijf. Hoe zet je het in de markt?
  • Hoe ziet de eigendomsstructuur eruit van de campus?
  • Hoe vertaal je dit naar waarde? Welke businessmodellen zijn er voor het campusmodel?

Wat gaan we doen?
Tijdens deze huiskamersessie worden er twee inspiratiepresentaties gegeven door praktijkvoorbeelden, hoe bestaande campussen dit aanvliegen. Na deze presentaties start het interactieve gedeelte, hier zullen we het met elkaar hebben over hoe je een businessmodel kan toepassen op je eigen campus.
De sessie bevat drie onderdelen:

  • Introductie huiskamersessie De Innovatiecampus: Businessmodellen voor campussen
  • Inspiratiepresentatie: Maurice Olivers Brightlands
  • Inspiratiepresentatie: TBA 
  • Interactieve brainstormsessie over de positionering en waarde creatie van de campus. TBA

Interesse? Meld je aan via deze link  of neem contact op met hello@campus.amsterdam.

Online event on Jun 2nd
Vineeta Shetty, Strategic Communications, Partnership Building , posted

Placemaking Week India 2021

Featured image

Calling environmental scientists, heritage conservationists, place brandologists, local administrators, urban designers, architects and citizen intermediaries to engage with Placemaking India in the run-up to its annual meeting.
We at #PlacemakingIndia are planning a moveable feast of beachfront, backwaters, riverbank and lakeside encounters in and around Mangaluru on the southwest coast of India in early December 2021.
Join us on the shores of the Arabian Sea in our India-wide mission to shake up spaces into #loveableplaces. Signal your interest to info@thesmartcitizen.org
#placemaking #communalspaces #heritagebuildings #culturaltourism #watersideplacemaking #urbanplanning

Vineeta Shetty's picture Conference from Dec 1st to Dec 5th