Herma De Walle

Activity

  • 9
    Updates
  • 11
    Thumbs up
  • 1
    Comments
Herma De Walle, Creative Strategist I Storyteller at City of Amsterdam, posted

De Donut Economie - Animatie (in Dutch)

Niet permanente groei en de homo economicus, maar sociale en ecologische duurzaamheid zouden de leidende principes voor het economische denken van de 21e eeuw moeten zijn, aldus de Britse econoom Kate Raworth.

Het donutmodel. Een economisch model waar groei niet langer centraal staat. Een model dat eerlijker en socialer is.
Het idee van de donut is vrij simpel: iedereen moet er in passen. Mensen, dieren, de aarde, iedereen. Als je enkel naar de vorm van een donut kijkt, dan zie je twee cirkels. Een kleine cirkel in het midden en een grote cirkel aan de buitenkant. Voor een economie zonder teveel ongelijkheid tussen rijk en arm én zonder te veel van onze planeet te vragen, moet er beleid zijn dat ervoor zorgt dat iedereen tussen de twee cirkels blijft. In het deeg van de donut, zeg maar.
Heel specifiek zit het zo: De kleinste cirkel stelt een sociale ondergrens voor. Niemand zou hier buiten mogen vallen, want zit je onder deze ondergrens dan kom je tekort aan basisbehoeften. De grote cirkel staat voor wat we van onze planeet vragen. Daar zit ook een grens aan (denk aan klimaatverandering).

De Donut als denkkader
De Donut geeft ons een heel nuttig denkkader. De transitie naar een duurzame samenleving kan niet alleen vanuit ondernemerschap en burgers komen, ook overheid en politiek moeten een bijdrage leveren vanuit de verantwoordelijkheid om een beter Nederland en een betere wereld te creëren. De Donut-theorie heeft een sterke connectie met de Duurzaamheidsdoelen (SDGs).

Waarom een donuteconomie model voor Amsterdam?
De gemeente Amsterdam heeft besloten om samen te werken met Kate Raworth en Circle Economy om het eerste donuteconomie model voor de stad te ontwikkelen. Met de donut kan Amsterdam de stad van de toekomst opnieuw maken en vormen.
De donut stelt Amsterdam in staat een holistische visie voor een circulaire economie te creëren, relevante ontwikkelrichtingen te ontwerpen en de voortgang daarvan te meten. Het model geeft inzicht in de dynamiek tussen grondstofstromen en milieu- en sociale kwesties. Het toont hoe nauw alles met elkaar is verbonden in een samenleving. Ook helpt het negatieve (bij-)effecten bij de implementatie van een circulaire economie te voorkomen.

Herma De Walle's picture #CircularCity
Herma De Walle, Creative Strategist I Storyteller at City of Amsterdam, posted

Building blocks towards a new strategy Circular Amsterdam 2020 - 2025 approved (in Dutch)

Het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders heeft vorige week kennis genomen van het rapport ‘Bouwstenen voor de nieuwe strategie Amsterdam Circulair 2020 – 2025'. Het college stemt in met het verder uitwerken van 17 ontwikkelrichtingen voor het circulair maken van de waardeketens bouw, biomassa en voedsel en consumptiegoederen. Deze richtingen worden dit najaar met stakeholders verder uitgewerkt tot de nieuwe strategie circulaire economie, met bijbehorend uitvoeringsprogramma. Zo wordt circulaire economie zichtbaar en tastbaar in de stad. Want de toekomst van de Amsterdamse economie is circulair en dat wordt uiterlijk in 2050 gerealiseerd.

Verder zijn we ook gestart met het gesprek met de stad hierover. Allereerst in West en Zuidoost, andere buurten volgen binnenkort ook!
Meer informatie: www.amsterdam.nl/duurzametoekomst

Herma De Walle's picture #CircularCity
Herma De Walle, Creative Strategist I Storyteller at City of Amsterdam, posted

Circular Cities

Holland Circular Hotspot and Circle Economy launched the Circular Cities brochure at the Holland Circular Hotspot event ‘Grenzeloos Circulair’ in The Hague in April.

About Holland Circular Hotspot
Holland Circular Hotspot is a private public platform in which companies, knowledge institutes and (local) authorities collaborate internationally with the aim of exchanging knowledge and stimulating entrepreneurship in the field of circular economy.

Herma De Walle's picture #CircularCity
Herma De Walle, Creative Strategist I Storyteller at City of Amsterdam, posted

Film Green Tales of the City

Featured image

Op vrijdag 8 maart as. vindt de vertoning plaats van de film “Green Tales of the City”. Dat gebeurt in Pathé Tuschinski. De filmmaker Gwen Jansen zal hierbij aanwezig zijn en na afloop vragen uit het publiek beantwoorden.

“We hoeven gelukkig nog niet aan de Prozac als het gaat om het milieu. De groene golf met mensen die in ons land actief zijn om de planeet te redden groeit namelijk heel snel. En de vele frontrunners gaan heel, heel ver om de beweging verder op te schalen! De film geeft een spannend inkijkje hoe het er hierbij aan toe gaat.”

Je bent hiervoor van harte uitgenodigd. Graag vernemen we met of en met hoeveel personen je wilt komen zodat we de plaatsen kunnen reserveren.

Datum vrijdag 8 maart 2019

Tijd 18.45-20.30 uur, start film: 19.00 uur

Locatie Pathé Tuschinski, Reguliersbreestraat 26-34, Amsterdam

De gemeente Amsterdam maakt onderdeel uit van een prachtige documentaire genaamd Green Tales of the City, www.green-tales.com, waarin duurzaamheid centraal staat, tezamen met vijf andere steden.

De documentaire Green Tales Of The City die 14 december in premiere ging in LUX te Nijmegen heeft op het filmfestival A Show For A Change in de VS de Social Impact Award in de wacht gesleept!

Achtergrond Green Tales of the City en profiel filmmaker Gwen Jansen

Green Tales of the City - een bioscoopdocumentaire waarin inspirerende 'groene verhalen' uit de stad centraal staan. Via deze documentaire wil Gwen Jansen mensen/landen/steden/organisaties/gemeentes/provincies positief activeren en inspireren door het tonen van positieve voorbeelden van mensen die de leefbaarheid in hun eigen (snelgroeiende) stad proberen te vergroten door vooral met elkaar samen te werken en te kijken naar gemeenschappelijke belangen. Samenwerking zoeken staat daarbij centraal.

Gwen Jansen is een onafhankelijke filmmaker. Meer informatie over de documentaire Green Tales of the City is te vinden online. De andere deelnemende steden zijn Leeuwarden, Rotterdam, Enschede, Nijmegen en Utrecht. De film wordt aangeboden aan ambassades en consulaten, filmfestivals, bioscopen en tv zenders internationaal en nationaal.

Herma De Walle's picture Event on Mar 8th
Herma De Walle, Creative Strategist I Storyteller at City of Amsterdam, posted

Beyond Next

Featured image

Beyond Next is all about inspiration and action. Circle Economy and AMFI bring together next generation and current industry professionals to tackle global challenges through circular innovation over two inspiring days of action.

We offer you a chance to put your skills & knowledge to work alongside other circularity experts. You can work on real life circularity challenges that four organisations are facing. Alternatively, find inspiration through our different exhibits and keynote talks where you can learn, exchange and contribute to shifting mindsets.

Our keynote speaker is Kate Raworth, known for her work on the 'doughnut economy', an economic model that balances between essential human needs and planetary boundaries. We're delighted to announce that Frans van Houten, CEO of Philips, will also be presenting.

Join us in Amsterdam from 7-8 February 2019 and show how collective power disrupts!

Herma De Walle's picture Event from Feb 7th to Feb 8th
Herma De Walle, Creative Strategist I Storyteller at City of Amsterdam, posted

Amsterdamse première Green Tales of the City

Featured image

We hoeven nog niet aan de anti-depressiva als het gaat om het redden van onze planeet. De Nederlandse documentairemaker Gwen Jansen geeft in de film Green Tales Of The City een bijzonder filmisch inkijkje in de duurzaamheidsbeweging in ons land. Deze wordt in rap tempo krachtiger en omvangrijker.

De gemeente Amsterdam maakt onderdeel uit van een prachtige documentaire genaamd Green Tales in the City, www.green-tales.com, waarin duurzaamheid centraal staat, tezamen met vijf andere steden. Op 8 januari as. vindt de Amsterdamse première plaats van de film “Green Tales of the City”. Dat gebeurt in Pakhuis De Zwijger, hét onafhankelijk platform voor creatie en innovatie in de stad. Zowel de filmmaker Gwen Jansen als de wethouder duurzaamheid, Marieke van Doorninck zullen hierbij aanwezig zijn en beantwoorden na afloop vragen uit het publiek.

Achtergrond Green Tales of the City en profiel filmmaker Gwen Jansen
Green Tales in the City - een bioscoopdocumentaire waarin inspirerende 'groene verhalen' uit de stad centraal staan. Via deze documentaire wil Gwen Jansen mensen/landen/
steden/organisaties/gemeentes/provincies positief activeren en inspireren door het tonen van positieve voorbeelden van mensen die de leefbaarheid in hun eigen (snelgroeiende) stad proberen te vergroten door vooral met elkaar samen te werken en te kijken naar gemeenschappelijke belangen. Samenwerking zoeken staat daarbij centraal.

Gwen Jansen is een onafhankelijke filmmaker. Meer informatie over de documentaire Green Tales of the City is te vinden online. De andere deelnemende steden zijn Leeuwarden, Rotterdam, Enschede, Nijmegen en Utrecht. De film wordt aangeboden aan ambassades en consulaten, filmfestivals, bioscopen en tv zenders internationaal en nationaal.

Als kijker volg je in verschillende steden van binnenuit de verhalen van een aantal buitengewoon bevlogen en gedreven mensen die allen grootse, vernieuwende projecten zijn gestart om zoveel mogelijk andere Nederlanders positief te activeren om milieubewuster te gaan leven. We zien 'on the job' hoe ze dit proberen te doen, welke samenwerkingen ze opzoeken en voor welke grote uitdagingen ze soms komen te staan. Ze zijn vastberaden om de leefbaarheid in hun stad in Nederland te vergroten op het vlak van bijv. luchtkwaliteit, veerkracht/adaptatievermogen van de stad/diversiteit/creativiteit/openheid van de stad. Hoe lastig soms ook. Zal het hen lukken om te slagen om op tijd zoveel mogelijk andere mensen te activeren?
Maar we zien ook de andere kant van het verhaal. We maken kennis met de diverse beweegredenen en het gevoel van mensen die (nog) niet optimaal milieubewust leven. Inclusief die van de filmmaakster zelf. En hoe reageren dezelfde mensen als ze een week lang uiteenlopende tools hebben gekregen om duurzamer te leven?

Herma De Walle's picture Event on Jan 8th