Building blocks towards a new strategy Circular Amsterdam 2020 - 2025 approved (in Dutch)

Het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders heeft vorige week kennis genomen van het rapport ‘Bouwstenen voor de nieuwe strategie Amsterdam Circulair 2020 – 2025'. Het college stemt in met het verder uitwerken van 17 ontwikkelrichtingen voor het circulair maken van de waardeketens bouw, biomassa en voedsel en consumptiegoederen. Deze richtingen worden dit najaar met stakeholders verder uitgewerkt tot de nieuwe strategie circulaire economie, met bijbehorend uitvoeringsprogramma. Zo wordt circulaire economie zichtbaar en tastbaar in de stad. Want de toekomst van de Amsterdamse economie is circulair en dat wordt uiterlijk in 2050 gerealiseerd.

Verder zijn we ook gestart met het gesprek met de stad hierover. Allereerst in West en Zuidoost, andere buurten volgen binnenkort ook!
Meer informatie: www.amsterdam.nl/duurzametoekomst

Building-blocks-Amsterdam-Circular-2019.pdf (10.34 MB) Bouwstenen voor de nieuwe strategie Amsterdam Circulair 2019-gecomprimeerd.pdf (5.21 MB) Bouwstenen voor de nieuwe strategie Amsterdam Circulair 2019.zip (5.38 MB) Bouwstenen voor de nieuwe strategie Amsterdam circulair_twopager_17092019.pdf (651.58 kB) Building blocks for the new strategy Amsterdam circular_twopager_17092019.pdf (617.95 kB)

2 Comments

Nicola Stewart's picture
Nicola Stewart

Are you able to translate some of your content into English?

Topics