Circulair Dataservers event

Featured image

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is één van de grootste datacenter knooppunten van Europa. Naast de enorme markt voor nieuwe apparatuur die de regio biedt, betekent dit ook een groeiende stroom vrijkomende gebruikte apparatuur. Voor het MRA Grondstoffen Transitieprogramma heeft de Amsterdam Economic Board ICT-apparatuur bij datacenters gekozen als één van de meest potentievolle grondstofstromen en hiervoor het potentieel voor hoogwaardig(er) hergebruik laten uitzoeken. Interessant voor iedereen die handelingsperspectief zoekt!

Circulaire dataservers?
Met hergebruik en hoogwaardige recycling van de vrijkomende B2B ICT-apparatuur kan binnen de regio een belangrijke bijdrage aan duurzaamheid en economische groei worden geleverd. Het is vaak onduidelijk is wat er met afgedankte apparatuur gebeurt. Bij de verwerking zijn veel partijen betrokken waarbij sommige handelaren de apparatuur alleen ‘op papier’ doorverkopen.

Uit het Circulair Dataserver Event #1 van 6 juli 2017 bleek dat het gebrek aan transparantie en regie in de keten wordt herkend.

Op het Circulair Dataserver Event #2 in november 2017 hebben Hewlett Packard Enterprise, Nederland ICT, EvoSwitch, GreenIT Amsterdam, Recover-E, Sims Recycling Solutions en HKS Metals afgesproken ernaar te streven dat zij en andere ketenpartners hun activiteiten beter op elkaar zullen laten aansluiten. Op 17 april 2018 worden de resultaten van dit onderzoek besproken.

Hoe kunnen eindgebruikers, leveranciers en andere stakeholders nu worden geholpen en wat kunnen zij zelf doen? Hoe kan registratie van gebruikte apparatuur worden verbeterd? Welke (regionale) samenwerkingsstappen kunnen we nemen?

De Amsterdam Economic Board, ICT-Milieu, Green IT Amsterdam, Evoswitch en HPE hebben onderzoek laten doen naar het huidige inkoop- en vervangingsbeleid voor B2B ICT-apparatuur en de mogelijkheden tot optimalisatie hiervan, de omvang van de markt binnen de MRA en de mogelijkheden voor hoogwaardig (regionaal) hergebruik van servers. De Amsterdam Economic Board heeft FFact gevraagd een onderzoek uit te voeren om bovenstaande vragen te beantwoorden.

Voor wie?
Het event is voor inkopers, innovators, strategen, programmamanagers en anderen in de Metropoolregio Amsterdam die actief (willen) bijdragen aan een circulaire economie door de mogelijkheden voor hoogwaardig(er) gebruik van dataservers te onderzoeken en aan te grijpen.

https://www.amsterdameconomicboard.com/agenda/circulair-dataservers-event

Comments

Topics