EyeBeacons: Veilig Navigeren voor Blinden en Slechtzienden

Featured image

Op dinsdagmiddag 10 December 2019 vindt het eindseminar plaats van het onderzoeksproject EyeBeacons: Wayfinding in Public Spaces. Dit project is onder eindverantwoordelijkheid van Joey van der Bie uitgevoerd, onderzoeker bij Digital Life | Amsterdam University of Applied Sciences. Tijdens dit eindseminar wordt u bijgepraat hoe EyeBeacons mensen met een visuele beperking kunnen ondersteunen bij het navigeren in de openbare ruimte. Daarmee wordt een verbetering bewerkstelligd in hun mobiliteit, onafhankelijkheid en sociale participatie.

http://www.digitallifecentre.nl/agenda/eyebeacons-eindseminar

Comments

Topics