Gebiedsontwikkeling #34: Bereikbaar Amsterdam

Featured image

Om alle nieuwe Amsterdammers te huisvesten, moeten we niet alleen woning bouwen, maar ook nadenken over de bereikbaarheid. Door de uitzonderlijke omvang van de uitbreidingsplannen en de beperkte beschikbare middelen voor nieuwe infrastructuur vragen wij ons af wie al die plannen gaat betalen? Daarnaast hebben lightrail, bruggen en tunnels doorgaans een veel langere looptijd dan de ontwikkeling van een woonwijk en vaak is de pot met geld van het rijk al vergeven. Om de bereikbaarheidsopgave van onze snel groeiende metropool te lijf te gaan, is nadenken over gebiedsontwikkeling vanuit vervoer een vereiste. In gesprek met ontwikkelaars, wetenschappers, architecten, politiek en financieel economische experts over een bereikbaar Amsterdam.

Door toenemende files en overvolle treinen neemt de druk op onze infrastructuur sterk toe, waardoor de mobiliteitsopgave urgenter is dan ooit. Reguliere subsidies en fondsen vormen de eerste stap in het bekostigen van de gebiedsgerichte bereikbaarheidsopgaven. Echter het infrafonds is al voor langere tijd belegd en daarom niet voldoende toereikend voor de huidige opgave. Daar komt bij dat de jaarlijkse opbrengsten van 1 miljard euro uit aardgas na 2020 opdrogen, wat een belangrijke bron is voor de bekostiging van de grote bereikbaarheidsopgaven van Nederland.

Alternatieve financieringsvormen en nieuwe samenwerkingsverbanden zijn noodzakelijk om nieuw te bouwen gebieden bereikbaar te houden. Wat kan bijvoorbeeld knooppuntontwikkeling betekenen voor gebiedsontwikkeling? Welke kansen bieden flexibele parkeernormen voor de bereikbaarheid van een gebied? Welke alternatieve financieringsvormen zijn er? En hoe resulteert dit in nieuwe samenwerkingsvormen?

- Architect en stedenbouwer Ton Venhoeven verzorgt de aftrap van de avond. Hij is onder andere ex Rijksadviseur Infrastructuur geweest en heeft veel ervaring opgebouwd met grootstedelijke mobiliteitsvraagstukken wereldwijd. Hij geeft zijn visie op hoe de stad van de toekomst gerealiseerd kan worden met veel minder verkeer en vervoer.

- Secretaris van de G4 verkeer en vervoer Adriaan van Hoogstraten onderzoekt in opdracht van de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, hoe we de huidige bereikbaarheidsopgave moeten bekostigen. Wat is de onderlinge relatie tussen alle partijen en welke alternatieve financieringsvormen zijn er?

- Johan Snel is conceptontwikkelaar bij gebiedsontwikkelaar AM. Hij heeft onder andere gewerkt aan het ambitieuze project Bajes Kwartier. Wat is de rol van de gebiedsontwikkelaar bij het bereikbaar houden van nieuw te bouwen wijken?

- Als senior adviseur gebiedsontwikkeling houdt Chantal Robbe zich voornamelijk bezig met het ontwikkelen van nieuwe financieringsmodellen binnen gebiedsontwikkeling. Juist waar geen sluitende businesscase is, biedt zij met nieuwe inzichten en door het introduceren van nieuwe (mobiliteits)concepten oplossingen om de bereikbaarheidsopgave te financieren. Hoe zien deze constructies er uit?

- Ananda Groag adviseert en ontwikkelt oplossingen voor complexe mobiliteitsvraagstukken. Experimenten met bijvoorbeeld flexibele parkeernomen, deelauto’s, energiegrids zijn in volle gang, maar hoe zorgen we dat deze pilots landen? En wie betaalt ze?

- Tom Kuipers is onderzoeker bij Het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS). Hij ontwikkelt oplossingen voor de complexe uitdagingen waar de Metropoolregio Amsterdam momenteel mee te maken heeft en gaat hierover met ons in gesprek.

Voertaal: Nederlands

Met in dit programma onder anderen:
Ton Venhoeven | Architect en stedenbouwkundige bij Venhoevencs
Ananda Groag | Mobiliteitsdeskundige Share NL
Adriaan van Hoogstraten | Secretaris G4 verkeer en vervoer
Johan Snel | Stedenbouwkundige / conceptontwikkelaar AM vastgoed
Chantal Robbe | Sr. adviseur gebiedsontwikkeling bij Stadkwadraat
Tom Kuipers | Program Developer Connected City | Mobility AMS
Andries Tijssens | Statenlid D66 - Woordvoerder Mobiliteit

https://dezwijger.nl/programma/bereikbaar-amsterdam

Comments

Topics