Het Net Onder Spanning

Featured image

De veranderingen op het gebied van duurzaamheid zijn in volle gang. Elektrische auto’s, warmtepompen en zonnepanelen zorgen ervoor dat we steeds dichterbij en zelfs in huis ons steentje bij kunnen dragen. Deze vernieuwingen doen tegelijkertijd een groot beroep op het elektriciteitsnet in de stad. Om de toenemende vraag naar stroom te kunnen blijven leveren, is meer infrastructuur nodig. Maar ook anders omgaan met ons verbruik en keuzes maken zijn noodzakelijk.

Wat zijn de keuzes die we moeten maken over de openbare ruimte en de infrastructuur van ons stroomnet? Op welke manier kunnen we bewoners hierbij betrekken? Wat is nodig om hierin vooruit te blijven gaan? Samen met partners van Amsterdam Smart City zoals overheid, bedrijven en bewoners, gaan wij hierover in gesprek.

Energietransitie
De energietransitie zorgt voor een steeds groter wordende uitdaging: de druk op het elektriciteitsnet. De vraag naar elektriciteit neemt toe naarmate de stad verduurzaamt. Dit zorgt ervoor dat de infrastructuur moet worden uitgebreid, maar ook dat er belangrijke keuzes moeten worden gemaakt. In de schaarser wordende ruimte in de stad lijkt bovendien meer plek te moeten komen voor transformatorhuisjes om in de elektriciteitsbehoefte te blijven voorzien.

Voor de beslissingen over de openbare ruimte worden bewoners steeds vaker betrokken. Zeker nu de Omgevingswet over twee jaar zal worden ingevoerd. Deze nieuwe wet moet ervoor zorgen dat de ruimtelijke ordening integraler, flexibeler, dichter bij de burger en eenvoudiger moet. Hoe moeten we dit in de praktijk vormgeven? Welke manieren van participatie werken hierbij?

https://dezwijger.nl/programma/het-net-onder-spanning/?flush=true#

1 Comment

Jeffrey Bartels's picture
Jeffrey Bartels

Meer infrastructuur is misschien de oplossing, maar je kunt óó de elektriciteitsvraag sturen obv het -aanbod en de beschikbaarheid van transport.

Ik ben daarbij vóór een bottom up benadering waar mensen de keuze houden en stimulans krijgen om gewenst verbruiksgedrag te vertonen (bijvoorbeeld op juiste momenten opladen van auto en elektrisch verwarmen van huis met de genoemde warmtepomp).

Dat kan bijvoorbeeld door de transportkosten anders vast te stellen.

Ik ben echter tegen de vaak voorgestelde top down benadering waarbij netbeheerders gedrag opleggen.

Ik ben benieuwd wat Liander tijdens dit evenement voorstelt.

Het lijkt mij voor de energietransitie het best om mensen te stimuleren en niet om mensen te dwingen.

Topics