Marktconsultatie Westas

Featured image

Westas van proeftuin naar internationale circulaire werkplaats. De Westas is geïnitieerd door 12 partners. Gezamenlijk voeren zij, in samenwerking met externe partners zoals Valley Creators, een Ruimtelijke Economische Verkenning (REV) uit naar de haalbaarheid van de Westas.

De verkenning bestaat uit 5 deelonderzoeken: (materiaal)stromenonderzoek, instrumentarium, ruimte & infrastructuur, werklocaties, en een benchmark. Daarnaast is er de marktconsultatie die o.a. fungeert als portaal naar de markt voor alle deelonderzoeken om onderzoeksresultaten te valideren en nieuwe informatie op te halen bij experts. Als onderdeel van de marktconsultatie worden er drie workshops georganiseerd om de markt te betrekken bij de REV.

Deze tweede workshop is bedoeld om de onderzoeksresultaten te valideren, en de eerste pilot projecten te identificeren. Experts uit verschillende sectoren en expertise gebieden zullen aanwezig zijn om hun input te geven op de vraagstukken.

Informatie:

Vrijdag 28 oktober

van 08.30 - 13.00 uur

Toegang is vrij

Let op, voor de evenement is een beperkt aantal van 30 plaatsen beschikbaar

Aanmelden

https://docs.google.com/a/valleycreators.com/forms/d/e/1FAIpQLScUYQu2Tdg0eMK3BpdXp5nQ-bRKuFcczH64...

Comments

Topics