Normaal Amsterdams Klimaat #3: De onderwereld

Featured image

Welke druk zet van gas los, het veranderende klimaat, de circulaire economie en een ander vervoer op de wereld onder ons?
Wordt de stad ook drukker in de onderwereld? De ambities van de stad Amsterdam zijn groot. Zeker als het gaat om de woningbouwopgave, een gezonde leefomgeving, de energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. De vraag is hoe we deze ambities tegelijkertijd, naast elkaar en in samenhang gaan realiseren in de grond onder ons. Een integrale aanpak is noodzakelijk. Slim nadenken over een efficiënte inrichting van de ondergrond is hiervoor cruciaal. Want de ruimtelijke druk is groot en verschillende leidingen, buizen, funderingen, wortels en gebruiksfuncties concurreren met elkaar. Wat ligt er eigenlijk onder onze voeten? Kan de vervangingsopgave van de riolering en energienetwerken worden gebruikt om slimme koppelingen te realiseren? En hoe pakken we deze ambities met alle gebruikers en bewoners aan?

Met in dit programma onder anderen:
Henk van den Berg | Werkgroep bodem VNG
Lidwien Besselink | Senior Adviseur Ondergrond at Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam
Michaela Hordijk | Governance and Inclusive Development, UvA
John Grin | Onafhankelijk voorzitter van Platform Duurzame Biobrandstoffen
Daniel Goedbloed | Programmamanager Amsterdam Rainproof
Lucas Zoutendijk | Designer and owner Studio 1:1
Pallas Agterberg | Director of Strategy Alliander

https://dezwijger.nl/programma/de-ondergrond-van-amsterdam

Comments

Topics