Programma voor Kennis- en Demodag #24

Featured image

Op donderdag 20 juni zijn we met het netwerk te gast bij de Amstelcampus van onze partner de Hogeschool van Amsterdam. Het Jakoba Mulderhuis is de nieuwe huisvesting van het Domein Techniek van de Hogeschool van Amsterdam. Jakoba Mulder werkte in de jaren 30 t/m 60 als een van de weinige vrouwen bij de Dienst der Publieke Werken van de gemeente Amsterdam. Zij heeft onmiskenbaar haar stempel gedrukt op de ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam en daarmee op de woon- en leefkwaliteit van de stad vandaag de dag. Sprekende voorbeelden zijn haar ontwerpen van het Amsterdamse Bos en de tuinsteden in West en Zuid, maar ook de introductie van het concept hovenbouw en haar grote aandeel in de aanleg van talloze nieuwe openbare speelplaatsen.

De Amsterdam Smart City Demodagen zijn regelmatig terugkerende middagen bedoeld om de voortgang van de verschillende innovatieprojecten aan elkaar te presenteren, hulpvragen op tafel te leggen, dilemma’s te delen en meer partners te betrekken bij een project en deze vraagstukken verder te brengen.

Verder hebben we weer onze gebruikelijke werksessies waarin we een aantal vragen met een kleine groep grondiger behandelen. De Demodag wordt voorafgegaan door een Kennissessie waarvoor deelname optioneel is. We sluiten af met een hapje en drankje. De middagen kenmerken zich door een zeer open en vrolijke sfeer.

Kennissessie

Sociale Innovatie | Marieke van Doorninck en Dave van Loon (Kennisland)
Binnen het netwerk van Amsterdam Smart City zijn veel verschillende type organisaties betrokken die gemeenschappelijk hebben dat zij graag willen werken aan oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken op het gebied van mobiliteit, digitalisering, energie en circulariteit. Sociale innovatie is een werkwijze en een benadering die van grote meerwaarde kan zijn bij complexe vraagstukken, waar veel verschillende partijen betrokken zijn en waar echt iets anders nodig is om doorbraken te forceren.

Sociaal innoveren is “het toepassen van nieuwe strategieën, concepten, ideeën en organisatievormen om oplossingen te ontwikkelen voor grote maatschappelijke uitdagingen”. Sociale innovatie biedt verschillende voordelen zoals het bieden van efficiëntere antwoorden op groeiende sociale behoeften, of het mobiliseren van lokale partijen.

Tijdens deze kennissessie zullen Marieke van Doorninck (directeur Kennisland) en Dave van Loon (adviseur overheid in transitie, Kennisland) deelnemers meenemen in de uitgangspunten van sociale innovatie aan de hand van theorie en concrete praktijkvoorbeelden. Daarnaast gaan zij graag met deelnemers is gesprek over hoe we door middel van sociale innovatie nog sneller tot effectieve oplossingen kunnen komen voor de vraagstukken uit het netwerk van Amsterdam Smart City.

Werksessies

Energie | Denk mee over het energiesysteem van drijvende wijken in Amsterdam! | Bianca Bodewes (Gemeente Amsterdam)
In het kader van een afstudeeronderzoek bij Gemeente Amsterdam, in samenwerking met het AMS-Instituut, wordt onderzoek gedaan naar duurzame energiesystemen voor drijvende wijken. Hiervoor wordt een model ontwikkeld dat een duurzaam energiesysteem voor grootschalige drijvende wijken in Amsterdam inzichtelijk moet maken. Tijdens deze werksessie willen we het gesprek aangaan over de mogelijkheden op het gebied van duurzame energiesystemen voor een grootschalige drijvende wijk, bouwen op het water en drijvende stedelijke ontwikkeling in het algemeen. De uitkomst van deze werksessie zal gebruikt worden om kaders te stellen aan het model en het onderliggende onderzoek die hopelijk een bijdrage kunnen leveren aan gemeentelijke besluitvorming over bouwen op het water in Amsterdam. Mocht je relevante expertise hebben die raakvlak heeft met een van de onderwerpen of gewoon geïnteresseerd zijn in de wonderen van drijvend bouwen, dan nodigen we je van harte uit om aan te sluiten bij deze werksessie.

Mobiliteit | Mobiliteit Radar (workshop) - Het openbaar vervoer van de toekomst | Yuki Tol & Joaquim Moody (Gemeente Amsterdam - Smart Mobility)
Het Smart Mobility Team binnen de Gemeente Amsterdam werkt 4 keer per jaar aan een trendrapportage op het gebied van mobiliteit. Het doel van deze Mobiliteit Radar is om trends en ontwikkelingen bij beleidsmakers en belanghebbenden onder de aandacht te brengen en het gesprek aan te gaan over de verschillende onderwerpen die invloed hebben op de vorming van het mobiliteit systeem van de toekomst. Om het gesprek over deze trends en ontwikkelingen aan te gaan, heeft het Radar Team ook een workshop ontwikkeld waarbij ze op een interactieve manier met een groep de trends bespreken die de toekomst van mobiliteit kunnen beïnvloeden. Hiermee willen ze niet alleen de discussie faciliteren maar ook de samenwerking en verbinding met belangrijke partners van de stad versterken.

Circulair | Proeftuinproject: Nieuw economisch denken. Nieuw economisch doen. Aan de slag met True Pricing | Erik Lückers & Laetitia Stuijt (Amsterdam Economic Board)
Als reactie op het huidige krakende en piepende economisch systeem, krijgen andere en nieuwe economische denkramen zoals bijvoorbeeld Doughnut Economics steeds meer aandacht. Om te kunnen experimenteren met deze nieuwe economische theorieën in de praktijk, introduceerde Amsterdam Economic Board half april samen met 6 andere organisaties op het Marineterrein het Proeftuinproject ‘Nieuw Economisch Denken, Nieuw Economisch Doen.’ Eén van de experimenten van dit Proeftuinproject is ‘True Pricing’. Dit gaat over het hanteren van echte prijzen van alles wat je kunt kopen. En telt dan verborgen kosten voor milieu, dier en mens ook mee. In deze werksessie gaan we kijken hoe we deze theorie in de praktijk kunnen brengen op het Marineterrein.

Pitches

Byewaste | Giving a second chance to your pre-loved items | Tomamaso Troiani
Bywaste provides an innovative and easy solution for tidier homes and a cleaner planet. They do this by picking up the items that citizens no longer use from their homes for free. They then give each item a second life through their network of sustainable partners. By making sure that each item ends up in the right place, they prevent them from being incinerated or ending up in landfills. This way, they save 38 kg of CO2 (eq) from ending up in the atmosphere per pick-up. This is more than 1.5 times as much as the amount of CO2 that a mature tree filters out of the air in a year!

2Ping | Sociaal lokaal betalen | Elisabeth Werter
2PING is een lokale en circulaire munt in Amsterdam-Zuidoost, gesteund door bewoners, ondernemers en de overheid. Het stimuleert samenwerking en economische rechtvaardigheid door buurtinitiatieven te ondersteunen en lokale transacties te faciliteren via een blockchain-app. Met de app kunnen bewoners werk doen voor stichtingen en verenigingen waarbij ze worden betaald in 2Ping. Dit kunnen ze dan weer uitgeven bij lokale bedrijven. Zo blijft de waarde die wordt gecreëerd in de buurt ook in de buurt. 2PING is opgericht na vier jaar discussies en ontwikkeling en versterkt het nu lokale economieën en kennisuitwisseling, met partners als het AMS Institute en de TU Delft.

Interdisciplinaire afstudeerkring HvA | Mobiliteitsrechtvaardigheid afstudeeropdrachten en learnings | Jackie Ippel, Jade Salomons, Merel Thuis, Timo van Elst
Sinds februari werken vier HvA-studenten uit verschillende studierichtingen samen in een interdisciplinaire afstudeerkring. Een initiatief dat ontstaan is vanuit de langdurige samenwerking tussen de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Amsterdam Smart City. Samen met Provincie Noord-Holland zijn wij opdrachtgevers geweest voor een afstudeeropdracht rond het thema Mobiliteitsrechtvaardigheid . De studenten Bestuurskunde, Toegepaste Psychologie en Communicatie & Multimedia Design vertellen in sneltreinvaart over het proces en hun ondervindingen.

Hogeschool van Amsterdam | De Stadspergola | Lisanne Corpel (Hogeschool van Amsterdam)
Op de Amstelcampus van de HvA staat een boundary object: de Stadspergola. Een initiatief dat is ontstaan om te verkennen waarom deze kansrijke maatregel met name in publicaties voorkomt en nog niet in het Nederlandse straatbeeld. Wat kan de stadspergola allemaal zijn? Hoe kan die er uit zien, en welke functies kan het hebben om hét straatmeubilair van de toekomst te worden? De Stadspergola nodigt uit tot een brede samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en praktijk.

Klinkt het programma interessant? Je bent welkom om aan te sluiten. Laat het ons weten en stuur een korte motivatie naar sophie@amsterdamsmartcity.com. De Kennis- en Demodag is van 12:45-16:45 met een borrel na afloop.


Comments

Topics