Smart Data, Smart City: tech jobs in the region (in Dutch)

Featured image

Op dit moment zijn er in de Metropoolregio Amsterdam zo’n 10.000 vacatures waarin technologie een centrale rol speelt. Vorig jaar zijn er in het hele land slechts 6.000 mensen afgestudeerd op onderwerpen die verband houden met deze technologieën. Inmiddels kunnen meer dan 50% van de vacatures niet gevuld worden, terwijl het aantal tech banen de komende jaren alleen maar zal stijgen. Je kunt dus wel stellen dat er een enorm tekort is aan tech talent. Dit geldt wereldwijd en landelijk, maar zeker ook in onze regio.

TechConnect is een programma dat het tech talent ecosysteem in de Amsterdam Metropoolregio de komende vier jaar gaat versterken en inclusiever gaat maken, door mensen te activeren, op te leiden, om- en bij te scholen en aan te trekken. Om een goed beeld te krijgen van de facts & figures wordt er ook gewerkt aan de TechConnect Graph.

Op dit moment ontwikkelt de Amsterdam Economic Board een model om de vraag en het aanbod van tech talent in kaart te brengen, nu en in de toekomst. Dit doen we met de Gemeente Amsterdam, maar ook met LinkedIn en andere partijen in de stad.

Tijdens deze sessie in Datalab willen we je een introductie geven in Techconnect, het model van de TechConnect Graph in ontwikkeling laten zien en in gesprek gaan over de missende puzzelstukjes en hoe we het gat tussen vraag en aanbod kunnen verkleinen.

Denk jij ook mee? We zien je graag op 20 september in Datalab!
Het programma start stipt om 16.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Daarna is er een borrel.

https://www.eventbrite.com/e/registratie-smart-data-smart-city-tech-banen-in-de-regio-49731801156

Comments

Topics