Sociaal OV

Featured image

Zolang Amsterdam groeit, zal het openbaar vervoer mee moeten groeien om de stad leefbaar en bereikbaar te houden. Maar de stad verandert niet alleen in haar straten en buurten, maar ook in haar woningen, werkgelegenheid en inwoners. Wat kan het Amsterdams OV betekenen in het verbinden van de fysieke en sociale infrastructuur van de stad? Kan en moet de openbaar vervoersector, als nutsbedrijven, een rol spelen in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken zoals armoede, werkloosheid en inclusiviteit? En zo ja, hoe ver reikt die verantwoordelijkheid, en wat kunnen we daarin leren van de vervoersector uit andere steden? Met Alexandra van Huffelen (GVB Amsterdam), Ruud Zandvliet (Taxi Electric), Theo Konijnendijk (RET) en Barend Kuenen (NS Stations).

https://dezwijger.nl/programma/sociaalov

Comments

Topics