Triodos x PdZ #2: Einde van Fossiele Financiering

Featured image

Wat doet de financiële sector om de klimaatdoelen voor 2030 te behalen?
De financiële sector is vrijgesteld van de doelen van het concept-Klimaatakkoord. Dit terwijl de sector allang investeert en belegt in duurzame energie en duurzame innovaties, maar ook nog in fossiele brandstof. Zouden banken en verzekeraars ook, zoals de rest van de economie, gebonden moeten zijn aan een CO2-reductie van 49% voor 2030? Immers de sector is een afspiegeling van de Nederlandse economie. Op dit moment wordt nog mondjesmaat gestuurd op CO2-reductie bij financiering en beleggingen. Is de financiële sector sturend of volgend in het bereiken van de doelen van het Klimaatakkoord? Hebben financiële instellingen zelf een rol in het behalen van de CO2-doelen? Welke rol zouden de overheid en de industrie moeten spelen? Samen met onder andere bestuurders uit de financiële sector gaan wij op zoek naar antwoorden.

Met in dit programma onder anderen
Frank Elderson | Directeur Toezicht van De Nederlandsche Bank
Kees van Dijkhuizen | CEO ABN Amro Bank
Annemiek van Melick | CFO van De Volksbank
Gerard van Olphen | Voorzitter Raad van Bestuur van APG & Voorzitter taakgroep finaciering Nederlands Klimaatberaad
Peter Blom | CEO of Triodos Bank

Voertaal: Nederlands

https://dezwijger.nl/programma/einde-van-fossiele-financiering

Comments

Topics