VPRO Tegenlicht Meet Up #143: Verovering van ons DNA

Featured image

Heeft gepersonaliseerde gezondheidszorg via DNA-analyse de toekomst?
Estland heeft een biobank opgericht waar binnenkort het DNA van bijna 150.000 inwoners ligt opgeslagen. Het sterk gedigitaliseerde land wil op die manier een preventieve en gepersonaliseerde gezondheidszorg opzetten op basis van DNA. Dit wil zeggen dat artsen adviezen kunnen geven gebaseerd op een individueel risicoprofiel, met effectievere therapie en lagere zorgkosten als gevolg. Geniaal of beangstigend? Terwijl Estse burgers in alle vertrouwen hun DNA zo snel mogelijk afstaan aan hun overheid, hebben wij zelfs geen degelijke wetgeving over het gebruik van dna-analyse in gezondheidszorg. Hoe gaan wij deze technologie inpassen in onze samenleving? Wat zijn de gevolgen van gepersonaliseerde gezondheidszorg? Wie heeft de controle over ons DNA?

DNA – paspoort
Stel, we maken DNA – analyse bij iedere burger bij geboorte verplicht. Handig, want op deze manier kunnen we gezondheidsrisico’s beter inschatten en een preventieve geneeskunde beter uitbouwen, wat bespaart op de gezondheidszorg en de werkdruk verlaagt. Maar hoe gaan we dan om met de informatie die zo’n test weergeeft?

Zou je dan alle resultaten van de test willen weten, ook de niet-behandelbare ziektes die zich in de toekomst gaan ontwikkelen? En wie mag dan zo’n paspoort inkijken en wanneer? Je arts, verzekeringsagent, de politie, de overheid en/of je werkgever willen allemaal misschien wel deze informatie kunnen inkijken om betere inschattingen te maken. Hoe passen we DNA-analyse technologie toe in onze maatschappij?

Met in dit programma onder anderen:
Tom Reijner | Researcher VPRO Tegenlicht
Ron van Schaik | Hoogleraar Farmacogenetica Erasmus MC
Susanne Baars | Oprichter Human Genome Foundation, CEO Social Genomics
Cisca Wijmenga | Hoogleraar Humane Genetica

https://dezwijger.nl/programma/verovering-van-ons-dna/

Comments

Topics