3 belangrijkste take-outs van mijn bezoek aan mobiliteitsbeurs Autonomy Paris

Featured image

Een bereikbare, schonere en leefbare stad vraagt om ander reisgedrag met alternatieve vervoersmiddelen in combinatie met slimme systemen. Voor stedelijke mobiliteit van de toekomst moeten we vandaag keuzes maken met als doel: slim, schoon en veilig reizen in de provincie Noord-Holland. Zodat mensen naar werk, familie of vrienden kunnen gaan, zonder té veel tijd kwijt te zijn of hun leefomgeving té zwaar te belasten.

De mobiliteitstransitie vereist een gezamenlijke aanpak, over de grenzen van gemeenten en organisaties heen. Daarom bezocht ik vorige week mobiliteitsbeurs Autonomy Paris, samen met onder andere de provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, NS, gemeente Amsterdam, TU Delft en Metropoolregio Amsterdam Bureau.

Op Autonomy Paris kwamen partijen wereldwijd bij elkaar om de laatste inzichten rondom schoon, betaalbaar en slimme mobiliteit met elkaar te delen. We bezochten ook nog andere plekken in de stad. De drie belangrijkste take-outs:

  1. Geïntegreerd vervoerssysteem: Een terugkerend thema tijdens onze reis was de urgentie voor een totaal nieuw en duurzaam vervoerssysteem. Dit betekent een drastische reductie van auto’s, zowel stilstaand als rijdend. Maar ook goede bereikbaarheid en kortere reistijden door nieuwe combinaties te maken met bijvoorbeeld fietsen, steps, kleinschalig OV op verzoek, grootschalig OV, en (deel)auto’s voor hen die dat echt nodig hebben.

  2. Logistiek: Om onze steden duurzaam te bevoorraden moeten we ook hier nieuwe systemen ontwerpen. Als onderdeel van het programma bezochten we Hotel Chapelle Logistique, het grootste distributiecentrum van Parijs. Een mooi voorbeeld van duurzame stadslogistiek midden in een drukke woonwijk. Het distributiecentrum beoogt toelevering via spoor om het vervolgens met kleine elektrische voertuigen de stad te beleveren. Helemaal bijzonder was dat de plek gecombineerd was met stedelijke buurtfuncties: een supermarkt, stadsboerderij met verse groenten en kruiden en een fitnessruimte. Ondanks dat nog niet is gelukt om hier een business case van te maken, heeft de stad toch besloten om voor deze duurzame stadslogistiek te gaan. Inspirerend om te zien dat Parijs deze stap durfde te zetten.

  3. Infrastructuur: Ook op infrastructuur liet Parijs zien groots in te zetten. Amsterdam wordt gezien als koploper op het gebied van infrastructuur voor fietsers. Het is geweldig om te zien dat er in Parijs ook grote stappen worden gezet om fietsen toegankelijker te maken. Het korte termijnplan schittert in eenvoud: met een pot verf een fietspad schilderen. De lange termijnplannen zijn indrukwekkend: een grootschalige herinrichting van grote verkeersaders, auto’s onder grond, laadinfra in het wegdek, plek voor voetgangers en fietsers in de openbare ruimte. Noem het maar op!

Parijs heeft vergelijkbare uitdagingen als wij in de provincie Noord-Holland. Door samen te komen met andere inspirerende partijen kunnen we van elkaar leren om zo nog mooiere steden en regio’s te kunnen maken.


Comments

Topics