Circular Innovation- & Action Program 2019 published! (in Dutch, download now also in English!)

Begin februari hebben B&W het nieuwe Amsterdamse Innovatie- en Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019 vastgesteld! Met het programma willen we laten zien wat er allemaal gebeurt in de stad. En dat ziet er goed uit: uit een rondgang kwamen maar liefst 116 projecten en programma's naar boven: de circulaire economie krijgt echt voet aan de grond!

Van circulaire gebiedsontwikkelingen tot onderzoeksprogramma's, van repair cafés tot wormenhotels en van innovatiehubs tot circulaire schoolprogramma's: het bruist in de stad! We zien een grote toename in het totale aantal projecten, en ook in het aantal projecten dat zich in de uitvoeringsfase bevindt. Vooral in de bouw gebeurt op dit moment ontzettend veel, wat belangrijk is vanwege de grote milieu-impact van deze sector. En ook binnen de waardeketens biomassa, voedsel en consumptiegoederen wordt volop geëxperimenteerd. Uit een analyse van de projecten blijkt dat de inzet van de gemeente op publiek-private samenwerking heeft gewerkt: het totstandkomen van de circulaire economie is duidelijk een gezamenlijke inzet, waarbij overheden, bedrijfsleven, startups, kennisinstituten, een breed scala aan organisaties én Amsterdammers nauw samenwerken om resultaten te boeken!

In kwartaal 4 van 2019 wordt de nieuwe circulaire strategie voor de stad vastgesteld, samen met een nieuw afval- en grondstoffenprogramma en een nieuw circulair innovatie- en uitvoeringsprogramma. Het innovatie- en uitvoeringsprogramma 2019 levert interessante inzichten en resultaten, die de gemeente meeneemt bij de ontwikkeling van de nieuwe programma's. Vanaf mei gaat de gemeente met Amsterdammers hierover in gesprek!

2019. Van innovatie naar impact.pdf (7.22 MB) 2019. Van innovatie naar impact_English_small.pdf (6.92 MB)

Comments

Topics