Het Net Onder Spanning

De veranderingen op het gebied van duurzaamheid zijn in volle gang. Elektrische auto’s, warmtepompen en zonnepanelen zorgen ervoor dat we steeds dichterbij en zelfs in huis ons steentje bij kunnen dragen. Deze vernieuwingen doen tegelijkertijd een groot beroep op het elektriciteitsnet in de stad. Om de toenemende vraag naar stroom te kunnen blijven leveren, is meer infrastructuur nodig. Maar ook innovatieve oplossingen en keuzes maken zijn noodzakelijk.

Om de uitdagingen zo goed mogelijk in kaart te brengen, is netbeheerder Liander vorig jaar samen met de gemeente Amsterdam een studie gestart naar de groeiende stads- en energietransitie.

Op 15 oktober organiseert Amsterdam Smart City over dit onderwerp een sessie in Pakhuis de Zwijger. Liander en de gemeente zullen de themastudie toelichten, er is ruimte voor innovatieve oplossingen uit ons netwerk en we bespreken met partners van Amsterdam Smart City welke belangrijke rol bewoners hebben. Kom je ook? Meld je aan! https://amsterdamsmartcity.com/events/het-net-onder-spanning

https://www.alliander.com/content/uploads/dotcom/3_bijlage_2_samenvatting_themastudie_elektra_ams...

8 Comments

Hans Keesom

Helemaal eens met Jeffrey. Als Liander nou eens begint met een ifttt kanaal waarop mensen kunnen inhaken en op basis daarvan hun zwaardere gebruikers kunnen aansturen.

Op dit moment schakel ik in mijn woning een aantal verbruikers een kwartier uit op het moment dat de totale belasting boven 6000 watt komt. Komt ie boven de 7000 watt dan gaan een aantal definitief uit totdat ik ze zelf weer aanzet.
Anders dan voorkomen dat er een stop uitspringt heeft dit geen nut, of het moet zijn dat ik wil laten zien dat het kan.
Liander zou via een ifttt kanaal kunnen aangeven op welk percentage de belasting van het netwerk zit, ik kan dat gebruiken om alleen bij een laag percentage de wasmachine aan te zetten en bij een hoog percentage een aantal gebruikers uit te zetten zoals ik nu ook al doe bij een hoog wattage.

Hans Keesom

Om te beginnen met de opmerking van Evert : je mag voor verbruiker rustig lezen "een blok woningen" of een "wijk" als dat een schaalvoordeel heeft.
De rest van je reactie, met alle respect overigens, vervuilt de discussie als het gaat om het vinden van een antwoord op de vraag die ik stel. Ook al is die wat theoretisch, het lijkt mij wel een belangrijke vraag.

Uit je voorbeeld (jaarverbruik 3400 kWh, enkele kWh opslag) leidt ik een eerste waarde voor X af, het jaarverbruik/1000 dus 365/1000 = 36.5 %
Ik zit zelf op 5 kWh per dag, dus dan zou 1.5 kWh aan accu voldoende zijn.

Natuurlijk is aanbodgestuurd verbruiken een eenvoudige manier om als er capaciteit op het netwerk over is en er stroom wordt aangeboden, die te gebruiken. Dat is denk ik de eerste laag. Of die voldoende is, ik denk het niet, we zullen dan nog iets moeten met opslag bij de bron en bij de verbruiker. Als je die twee dingen combineert kan een verbruiker zijn opslag bijvullen als de grid en het aanbod het toestaat, je opslag wordt dan ook een aanbodgestuurde verbruiker.

Mijn wasmachine start ik met een smappee-swtich altijd om 14:00 omdat ik dan denk dat er de meeste kans is op een overschot aan stroom. Dit meen ik te kunnen concluderen uit deze grafiek https://www.tennet.eu/nl/elektriciteitsmarkt/data-dashboard/importexport/
Maar ik vind het niet erg als Liander/Tennet bepaalt wanneer ie gaat draaien, zolang ie dan vervolgens wel 5 kwartier mag verder draaien.

Jeffrey Bartels's picture
Jeffrey Bartels

Meer infrastructuur is misschien de oplossing, maar je kunt óók de elektriciteitsvraag sturen obv het -aanbod en de beschikbaarheid van transport.

Ik ben daarbij vóór een bottom up benadering waar mensen de keuze houden en stimulans krijgen om gewenst verbruiksgedrag te vertonen (bijvoorbeeld op juiste momenten opladen van de auto en elektrisch verwarmen van het huis met de genoemde warmtepomp).

Dat kan al door "time of use" pricing. De betreffende EPEX uurprijs van het verbruiksuur bijvoorbeeld. En als transport de uitdaging wordt (congestie), dan moet de netbeheerder zorgen voor een juiste prikkel, bijvoorbeeld door de transportkosten anders vast te stellen. Nu werkt die soms tegengesteld aan het belang van de netbeheerder.

Voordat we de netbeheerders meer macht geven door het aanpassen van wet- en regelgeving, opteer ik voor een bottom up benadering: zorg eerst dat we mensen zoveel als mogelijk stimuleren om gewenst verbruiksgedrag te tonen. Zo geef je mensen de keuze, je zorgt voor draagvlak en mensen kunnen zelf meeprofiteren van de energietransitie.

Als het niet lukt om de markt zover te krijgen, kan je altijd nog gedrag opleggen van bovenaf (de top down benadering die inhoudt dat de netbeheerder zelf aan de knoppen wil zitten).

Ik ben benieuwd naar de voorstellen van Liander!

Evert Kuiken's picture
Evert Kuiken

Om te beginnen is het zeer de vraag of het verstandig is dat elke woning zijn eigen opslag gaat krijgen. En of dat dan batterijen moeten zijn. Steeds meer mensen hebben al een warmwatervat in huis (die komt vaak mee met de warmtepomp) en een elektrische auto voor de deur. Verder lijkt het verstandiger om opslag te delen met een aantal huishoudens.

De door jou genoemde X en Y verschillen per opwekker en per verbruiker en zelfs per locatie. Voor een gemiddelde verbruiker (3400 kWh per jaar) moet je denken aan enkele kWh opslagcapaciteit. Een elektrische auto heeft al gauw tien keer zoveel opslagcapaciteit...

Hans Keesom

Een theoretische vraag.

Stel elke opwekker heeft genoeg opslag om X% van zijn/haar dagelijkse productie op te slaan en elke verbruiker kan Y% van zijn/haar dagelijkse verbruik aan opslag staan.
De netbeheerder stuurt met de prijs zowel opwerkers als verbruikers aan en die reageren hier dan ook snel en intelligent op door stroom het netwerk op te sturen of er juist af te halen?

Welke X en Y zijn er dan nodig om het netwerk perfect/voldoende te stabiliseren.

Crowdnet van Eneco is in dit verband ook het noemen waard.

Zie verder ook onderstaand artikel, ook al gaat dat uit van woningen met zonnepanelen hetgeen in een stad niet altijd werkt.
https://www.mckinsey.com/industries/electric-power-and-natural-gas/our-insights/how-residential-energy-storage-could-help-support-the-power-grid

Nancy Zikken's picture
Nancy Zikken

@juliechenadec @rolfsteenwinkel @susannedegrijp @anoukoverbeek Is dit een interessant evenement voor jullie en/of jullie achterban?

Topics