Local elections in Amsterdam - results (in Dutch)

Featured image

De zetels zijn verdeeld! Het is duidelijk welke politieke partijen de komende jaren in de Amsterdamse gemeenteraad plaats zullen nemen. Amsterdam Smart City feliciteert de winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Wat gebeurt er nu?

Op basis van de uitslag ziet Amsterdam Smart City aanknopingspunten om samen met de politieke partijen in de gemeenteraad een duurzaam beleid vorm te geven. Amsterdam Smart City wil graag deze partijen faciliteren om hun ambities waar te maken.

De afgelopen tijd heeft Amsterdam Smart City politieke partijen de gelegenheid gegeven om hun ambities op de thema's veiligheid, aardgas en technologie te delen in video's:

Technologie en databeleid:

Video: https://amsterdamsmartcity.com/posts/local-elections-how-do-politicians-feel-about-dat

GroenLinks: 'Er moet een wethouder Technologiebeleid komen.'

GroenLinks: 'De komende jaren moeten we een democratische proeftuin opzetten en mensen zo de mogelijkheid geven om meer inspraak in beleid te hebben.'

D66: 'Energiebedrijven in de stad mogen geen data verhandelen.'

PvdA: 'De data die AirBnB verzamelt is data van Amsterdammers.'

Aardgasvrij:

Video: https://amsterdamsmartcity.com/posts/local-elections-how-to-get-rid-of-natural-gas-pa

Video deel 2: <https://www.youtube.com/watch?v=sxYzWvsc3Io>

*GroenLinks: 'De wethouder die verantwoordelijk wordt voor het aardgasvrij maken van de stad, moet ook verantwoordelijk zijn voor wonen of openbare orde en hierin een voortvarende regierol nemen.'

D66: 'Bewonersinitiatieven die aardgasvrij bevorderen, moeten we voorrang geven.'*

VVD: 'We moeten inzetten op draagvlak voor het aardgasvrij maken van de stad. Er moeten nieuwe initiatieven van de grond komen, die hopelijk ook werkgelegenheid bevorderen.'

Veiligheid:

Video: <https://amsterdamsmartcity.com/posts/local-elections-sharing-data-in-public-safety>

Groenlinks: 'Veiligheid is een verantwoordelijkheid van de openbare orde en de burgemeester'.

VVD: 'De ArenA heeft veel expertise in het garanderen van veiligheid. Omliggende locaties moeten gebruik maken van hun kennis.'

PvdA: 'Amsterdam moet eigenaar zijn van de data die in Amsterdam verzameld worden.'


Comments

Topics