OMOOC Urban Innovation by Technology

Featured image

Open data, big data, smart applications of algorithms, Blockchain, Internet of Things, artificial intelligence: what does it mean for the government? Does it make us more capable responding to the wishes and requirements of citizens and the private sector? De MOOC Urban Innovation by Technology gives insights in the technologies that change our cities and what it means for our way of living, working and learning. (Article in Dutch)

Find the MOOC here: <http://omooc.nl/moocs/stedelijke-innovatie-door-technologie/>

Open data, big data, slimme toepassingen van algoritmes, Blockchain, Internet of Things, kunstmatige intelligentie: wat betekent dit voor de overheid? Zijn we in staat daarmee beter in te spelen op wensen en eisen van burgers en bedrijfsleven? De MOOC Stedelijke innovatie door technologie geeft inzicht in welke technologieën onze steden veranderen en wat dat betekent voor onze manier van leren, werken en leven.

> ‘Wat is de impact van […] technologieën op stedelijke innovatie? We zien dat verantwoordelijkheden van overheden, burgers en bedrijven radicaal anders gaan worden de komende jaren’ – Yuri van Geest

In zes inzichten kijken we naar thema’s als: slim en duurzaam stedelijk vervoer, een gezonde groene stad, de stedelijke energietransitie en de klimaatadaptatie van steden. Deze thema’s worden benaderd vanuit het perspectief: hoe kunnen we data en slimme technologie inzetten voor stedelijke innovatie?

> ‘In de stad komen deze vernieuwingen in alle heftigheid samen en beïnvloeden hoe wij leven en omgaan met elkaar’ – Agnes van Ardenne

Hoe ziet een circular and sharing city eruit?

Wat als een streetbump-app standaard in een vervoersmiddel zit en data open deelt? Wat zijn technologische remedies voor politieke imperfectie? Al deze vragen komen aan bod in de MOOC Stedelijke innovatie door technologie.In het eerste inzicht Digitale revolutie in de hoofdstad, dat donderdag 29 september online gaat op OMOOC.nl spreekt Ger Baron, eerste CTO van de gemeente Amsterdam. Wat zijn de grote ontwikkelingen? Wat kun je als overheid met die nieuwe technologie en welke nieuwe vraagstukken en dilemma’s roept het op?

<http://omooc.nl/moocs/stedelijke-innovatie-door-technologie/>

De overige inzichten

Inzicht 2 Gijzeling in de digitale infrastructuur, door Digicommissaris Bas Eenhoorn

Inzicht 3 Urgentie, waarden en afwegingen, door voormalig lid Raad voor de leefomgeving en infrastructuur en voorzitter DBC Agnes van Ardenne

Inzicht 4 Klaar voor exponentiële technologieën? door Singularity-deskundige Yuri van Geest

Inzicht 5 Future Gov in de praktijk, door Sigrid Winkel en Aik van Eemeren van de Chief Technology Office van gemeente Amsterdam

Inzicht 6 Van data naar maatschappelijke waarde, een interview van directeur-generaal Bereikbaarheid (ministerie van IenM) Mark Frequin met Tjark Tjin-A-Tsoi, directeur-generaal van het CBS

Promotievideo: http://youtu.be/ga-YnabqQWM%3E

MOOC: <http://omooc.nl/moocs/stedelijke-innovatie-door-technologie/>

Over de initiatiefnemers

De MOOC Stedelijke innovatie door technologie is mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam, Programma Ambitie en het A+O fonds Gemeenten in samenwerking met Vereniging voor OverheidsManagement, Public Cinema en Publiek Denken.


Comments

Topics