Oprichtingsassembly voor Commoning "de Meent" op 21dec. a.s.

Commoning is met buurtbewoners lokale hulpbronnen beheren (land, water, energie, afval, cultuur, biodiversiteit, etc), omdat.... we het beter dan de overheid kunnen, omdat die hulpbronnen nu weglekken, omdat we buurtrechten hebben om die hulpbronnen duurzaam te gebruiken, omdat we mooie lokale kringlopen kunnen maken, omdat.... nou genoeg redenen!

De Kaskantine wordt lid, en hoopt dat dit de belangenorganisatie kan worden voor commoning initiatieven, en dat we kunnen werken aan voorwaarden waar lokaal beheer van hulpbronnen aan moeten voldoen. Kom je ook?

https://demeent.org/events/41-assembly-2019

4 Comments

Do Sch's picture
Do Sch

Top dank je. Op de website staat:
Locatie: Huis van de Commons. Het adres is Gaasterlandstraat 5.
Is dat in Amsterdam?

Do Sch's picture
Do Sch

Is er een website met meer informatie?

Topics